REPORT NONAME FAQ MD KHÔNG CẦN FAKE CLONE

- REPORT NONAME DIE FAQ MD không cần fake clone !
- Bước 1 cần 2 clone chính và phụ
- Bước 2 : Dùng nick chính FAKE NN US + IP trung quốc
- Vào wall victim spam báo cáo tên giả 10 lần
- Cách spam : chọn 3 chấm =>> dòng 2 =>> Dòng 6 =>> Dòng 1 và gửi
Làm đi làm lại như vậy 10 lần
- và chọn 3 chấm =>> dòng 3 =>> đóng tải khoản
B3: Dùng nick phụ fake avt + bìa + tên phụ và fake ip đài loan + nn trung giản thế
B4: vào 3 chấm chọn dòng 2 =>> dòng 2 =>> dòng 1 và gửi
Hóng Noti
...
  • Do thiếu hụt kinh phí nên chúng tôi buộc phải chạy quảng cáo để duy trì website. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này! !
  • Mọi thứ trên website đều là miễn phí.Được Leech Từ Nhiều Nguồn , Nếu Có Vấn Đề Bản Quyền Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!
  • Tuyệt đối không click spam (click tặc quảng cáo). Hãy là một người sử dụng internet thông minh và có văn hóa! Xin cảm ơn.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM