Tạo Hiệu Ứng Heart Nhiều Màu Khi Click Chuột Cực Đẹp Cho Blogspot | Phố Nhỏ Blog

Bài Viết Này Của SiBlog.Net

Xin chào mọi người, mình là DƯƠNG SÁT THỦ hôm nay mình chia sẻ một Script hiệu ứng chuột cực đẹp mà mình đang sài được lấy từ vài Blog khác. Nhưng mình củng không chắc là ai đã viết nó nhưng đẹp vl ra đấy :D hình như là của Blog toishare ! để khỏi vòng vo thì mình chia sẻ Script luôn nhé.

Các bước thực hiện


Truy cập vào Blog/Website dán đoạn Script dưới đây lên trên thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
! function(e, t, a) {
  function n() {
    c(".heart{width: 10px;height: 10px;position: fixed;background: #f00;transform: rotate(45deg);-webkit-transform: rotate(45deg);-moz-transform: rotate(45deg);}.heart:after,.heart:before{content: '';width: inherit;height: inherit;background: inherit;border-radius: 50%;-webkit-border-radius: 50%;-moz-border-radius: 50%;position: fixed;}.heart:after{top: -5px;}.heart:before{left: -5px;}"), o(), r()
  }

  function r() {
    for (var e = 0; e < d.length; e++) d[e].alpha <= 0 ? (t.body.removeChild(d[e].el), d.splice(e, 1)) : (d[e].y--, d[e].scale += .004, d[e].alpha -= .013, d[e].el.style.cssText = "left:" + d[e].x + "px;top:" + d[e].y + "px;opacity:" + d[e].alpha + ";transform:scale(" + d[e].scale + "," + d[e].scale + ") rotate(45deg);background:" + d[e].color + ";z-index:99999");
    requestAnimationFrame(r)
  }

  function o() {
    var t = "function" == typeof e.onclick && e.onclick;
    e.onclick = function(e) {
      t && t(), i(e)
    }
  }

  function i(e) {
    var a = t.createElement("div");
    a.className = "heart", d.push({
      el: a,
      x: e.clientX - 5,
      y: e.clientY - 5,
      scale: 1,
      alpha: 1,
      color: s()
    }), t.body.appendChild(a)
  }

  function c(e) {
    var a = t.createElement("style");
    a.type = "text/css";
    try {
      a.appendChild(t.createTextNode(e))
    } catch (t) {
      a.styleSheet.cssText = e
    }
    t.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a)
  }

  function s() {
    return "rgb(" + ~~(255 * Math.random()) + "," + ~~(255 * Math.random()) + "," + ~~(255 * Math.random()) + ")"
  }
  var d = [];
  e.requestAnimationFrame = function() {
    return e.requestAnimationFrame || e.webkitRequestAnimationFrame || e.mozRequestAnimationFrame || e.oRequestAnimationFrame || e.msRequestAnimationFrame || function(e) {
      setTimeout(e, 1e3 / 60)
    }
  }(), n()
}(window, document);
//]]>
</script>

Sau khi dán xong lưu lại Template hoặc Website lại để tận hưởng thành cmn quả nhé.

Lời kết


THANK FOR DƯƠNG SÁT THỦ

...
 • Do thiếu hụt kinh phí nên chúng tôi buộc phải chạy quảng cáo để duy trì website. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này! !
 • Mọi thứ trên website đều là miễn phí.Được Leech Từ Nhiều Nguồn , Nếu Có Vấn Đề Bản Quyền Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!
 • Tuyệt đối không click spam (click tặc quảng cáo). Hãy là một người sử dụng internet thông minh và có văn hóa! Xin cảm ơn.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM