Template trang login HTML+CSS đẹp


Trang login sử dụng HTML, CSS, Font Awesome
Một số thuộc tính CSS được sử dụng:
  • display : block | inline-block | flex
  • position : relative | absolute
  • css3 variable concept var( –var )
  • box-shadow, background-color, border, transition, top, right, bottom, left
  • css pixel (px), vh, vw, %
  • pseudo-classes như hover, focus, active
  • pseudo-elements như before, after
Trang login không sử dụng JS, hình ảnh nào nên rất nhẹ, đồng thời phù hợp với các bạn đang tìm hiểu về HTML+CSS.

Video hướng dẫn từng bướcDownload

Các bạn có thể xem demo và download tại đây.
Download file[Google drive]123link [Sharescript.net] login-page-wlh.zip
...
  • Do thiếu hụt kinh phí nên chúng tôi buộc phải chạy quảng cáo để duy trì website. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này! !
  • Mọi thứ trên website đều là miễn phí.Được Leech Từ Nhiều Nguồn , Nếu Có Vấn Đề Bản Quyền Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!
  • Tuyệt đối không click spam (click tặc quảng cáo). Hãy là một người sử dụng internet thông minh và có văn hóa! Xin cảm ơn.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM