Các nền tảng miễn phí dành cho lập trình viên


Lưu ý: Bài viết này rất dài và có nhiều phần, các bạn nên sử dụng chức năng Mục Lục bên trái nhé.
Hiện nay có rất nhiều các dịch vụ cung cấp các phiên bản miễn phí dành cho lập trình viên và tác giả mã nguồn mở (Open Source authors), nhưng rất khó để tìm kiếm được tất cả và chọn được những dịch vụ phù hợp.
Đây là là danh sách các phần mềm (SaaS, PaaS, IaaS, v.v…) có phiên bản miễn phí dành cho developers.
Phạm vi của danh sách này được giới hạn ở những thứ mà những nhà phát triển hạ tầng (Quản trị hệ thống, Học viên DevOps,…) có thể sẽ thấy hữu ích. Chúng tôi thích tất cả các dịch vụ miễn phí, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta giữ bài viết đi đúng trọng tâm. Bài viết này hơi mang tinh chủ quan vậy nên xin đừng cảm thấy bị xúc phạm nếu tôi không chấp nhận đóng góp của bạn.
Danh sách sau đây là kết quả từ Pull Requests, đánh giá, ý tưởng và công việc được thực hiện bởi hơn 500 người, bạn cũng có thể giúp đỡ bằng cách gửi Pull Requests để thêm nhiều dịch vụ hơn hoặc xóa những dịch vụ đã thay đổi hay đã ngừng hoạt động.

Nhà cung cấp điện toán đám mây

Google Cloud

○ App Engine: 28 giờ instance (bộ chứa tài nguyên máy chủ ảo) một ngày cho frontend và 9 giờ instance cho backend
○ Cloud Firestore: Lưu trữ 1GB, đọc 50.000, viết 20.000 và xóa 20.000 một ngày
○ Compute Engine: 1 f1-micro không định giá, 300GB HDD, 5GB lưu trữ ảnh chụp nhanh
○ Cloud Storage: 5GB, 1GB lưu lượng truy cập
○ Cloud Shell: Linux shell/IDE cơ bản với 5GB dung lượng lưu trữ, giới hạn 60 giờ 1 tuần
○ Cloud Pub/Sub: 10GB tin nhắn mỗi tháng
○ Cloud Functions: 2 triệu lệnh gọi hàm mỗi tháng (bao gồm cả background và HTTP)
○ Cloud Run: 2 triệu requests mỗi tháng, 360.000GB bộ nhớ thứ cấp, 180.000 vCPU thời gian tính toán, 1GB network egress từ Mỹ mỗi tháng
○ Google Kubernetes Engine: Không tính phí quản lý cho mọi clusters ở mọi kích cỡ. Mỗi node sử dụng được tính theo giá Compute Engine tiêu chuẩn
○ BigQuery: 1TB truy vấn mỗi tháng, 10GB dung lượng lưu trữ mỗi tháng
○ Cloud Build: 120 build-minutes mỗi ngày
○ Cloud Source Repositories: Tối đa 5 Users, 50GB dung lượng lưu trữ, 50GB Egress
○ Danh sách đầy đủ và chi tiết: https://cloud.google.com/free/docs/gcp-free-tier#always-free-usage-limits

Amazon Web Services

○ Amazon DynamoDB – 25GB Không có cơ sở dữ liệu
○ Amazon Lambda – 1 triệu requests mỗi tháng
○ Amazon SNS – 1 triệu publishes mỗi tháng
○ Amazon Cloudwatch – 10 custom metrics và 10 alarms
○ Amazon Glacier – 10GB lưu trữ lâu dài
○ Amazon SQS – 1 triệu tin nhắn
○ Amazon CodeBuild – 100 phút build time mỗi tháng
○ Amazon Code Commit – 5 users mỗi tháng
○ Amazon Code Pipeline – 1 pipeline mỗi tháng
○ Danh sách đầy đủ và chi tiết – https://aws.amazon.com/free/?awsf.Free%20Tier%20Types=categories%23alwaysfree

Microsoft Azure

○ App service – 10 web, mobile hoặc API apps
○ Functions – 1 triệu requests mỗi tháng
○ DevTest Labs – Môi trường dev-test nhanh chóng và dễ sử dụng
○ Active Directory – 500,000 đối tượng
○ Active Directory B2C – 50,000 người dùng lưu trữ hằng tháng
○ Azure DevOps – 5 users
○ Microsoft IoT Hub – 8,000 messages mỗi ngày
○ Load Balancer – 1 load balanced IP công cộng miễn phí (VIP)
○ Notification Hubs – 1 triệu thông báo đẩy
○ Bandwidth – 5GB egress mỗi tháng
○ Danh sách chi tiết – https://azure.microsoft.com/en-us/free/

Oracle Cloud

○ Compute – 2 VM.Standard.E2.1.Micro 1GB RAM
○ Block Volume – 2 volumes, 100GB (được dùng để tính toán)
○ Object Storage – 10GB
○ Load balancer – 1 instance với 10 Mbps
○ Databases – 2 DBs, 20 GB each
○ Monitoring – 500 triệu nhập dữ liệu, 1 tỷ truy xuất dữ liệu
○ Bandwidth – 10TB egress mỗi tháng
○ Notifications – 1 million delivery options mỗi tháng, 1000 emails đưọc gửi mỗi tháng
○ Danh sách chi tiết – https://www.oracle.com/cloud/free/

IBM Cloud

○ Kubernetes – Cụm miễn phí với 1 node làm việc
○ Cloud Functions – 5 triệu thực thi mỗi tháng
○ Object Storage – 25GB mỗi tháng
○ Cloudant database – 1GB lưu trữ dữ liệu
○ Db2 database – 100MB lưu trữ dữ liệu
○ API Connect – 50,000 lệnh gọi API calls mỗi tháng
○ Availability Monitoring – 3 triệu điểm dữ liệu mỗi tháng
○ Log Analysis – 500MB daily log
○ Danh sách chi tiết- https://www.ibm.com/cloud/free/

Lưu trữ mã nguồn

● github.com — Kho lưu trữ công khai không giới hạn và kho lưu trữ riêng tư không giới hạn (tối đa 3 người tham gia) với Pipelines cho CI/CD
● bitbucket.org — Chế độ công khai không giới hạn và chế độ riêng tư Git repos cho tối đa 5 users với Pipelines cho CI/CD
● gitlab.com — Chế độ công khai không giới hạn và chế độ riêng tư Git repos không giới hạn người tham gia và 10GB cho mỗi repo
● pijul.com – Hệ thống kiểm soát phân tán mã nguồn và miễn phí không giới hạn.
● chiselapp.com — Chê độ công khai và riêng tư đều không giới hạn Fossil repositories
● Azure DevOps — Chế độ riêng tư repos (Git and TFS) cho tối đa 5 users/team
● plasticscm.com — Miễn phí cho cá nhân, OSS các tổ chức phi lợi nhuận
● codebasehq.com — Mỗi project có 100 MB và 2 users
● NotABug — NotABug.org là một nền tảng code cho các dự án được cấp phép dựa trên Git
● perforce.com — Miễn phí 1GB Cloud và Git, Mercurial, hoặc SVN repositories.
● projectlocker.com — Miẽn phí 50MB cho 1 dự án riêng tư (Git và Subversion)
● ionicframework.com – Repo và các công cụ để phát triển app với Ionic, bạn cũng sẽ có 1 ionic repo
● gitea.com – Chế độ công khai và riêng tư không giới hạn Git repos
● codeberg.org – Chế độ công khai và riêng tư không giới hạn Git repos

APIs, Data và Machine Learning

● algorithmia.com — Miễn phí lưu trữ giải thuật, miễn phí chạy thuật toán hằng tháng với sự hỗ trợ của CLI
● ApiFlash — Một screenshot API dựa trên Aws Lambda và Chrome. Xử lí thời gian chụp, kích thước,…
● Apify — Nền tảng quét và tự động hóa web cho phép bạn tạo API trích xuất dữ liệu trang web. Miễn phí 10k thu thập dữ liệu hàng tháng và lưu trữ dữ liệu 7 ngày.
● Beeceptor – Mock API trong vài giây, phản hồi API giả và nhiều thứ khác. 50 requests miễn phí mỗi ngày, dashboard công khai, endpoints mở (bất kỳ ai có liên kết đến dashboard đều có thể xem yêu cầu và phản hồi).
● Bearer.sh – Tích hợp API được xây dựng trong vài phút, được theo dõi trong thời gian thực. Gọi bất kỳ API nào trong 2 phút và theo dõi tất cả các tích hợp của bạn từ dashboard đơn giản
● bigml.com — Lưu trữ thuật toán machine learning. Tasks miễn phí không giới hạn nhưng giới hạn 16MB data/task
● Clarifai — API hình ảnh để nhận dạng và nhận diện khuôn mặt tùy chỉnh. Có khả năng tạo các AI models. Gói miễn phí có 5000 calls mỗi tháng.
● Colaboratory — Web miễn phí dựa trên nền tảng Python với GPU Nvidia Tesla K80.
● Diggernaut — Nền tảng trích xuất dữ liệu và quét web dựa trên Cloud để biến bất kỳ trang web nào thành tập dữ liệu hoặc để làm việc với nó như với API. Gói miễn phí bao gồm 5K request hằng tháng.
● dominodatalab.com — Khoa học dữ liệu hỗ trợ cho Python, R, Spark, Hadoop, MATLAB và nhiều công cụ khác
● dreamfactory.com — Mã nguồn mở REST API backend cho điện thoại, web và ứng dụng IoT. Kết nối bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL, hệ thống lưu trữ tệp hoặc dịch vụ bên ngoài và nó ngay lập tức tạo ra một nền tảng REST API toàn diện với tài liệu trực tiếp, quản lý người dùng, …
● FraudLabs Pro — Kiểm tra giao dịch và phát hiện gian lận khi thanh toán thẻ tín dụng. REST API này sẽ phát hiện tất cả các đặc điểm gian lận dựa trên các tham số đầu vào của đơn hàng. Gói Micro miễn phí với 500 giao dịch mỗi tháng.
● FreeGeoIP.app – Thông tin IP Geo hoàn toàn miễn phí (JSON, CSV, XML). Không cần đăng ký, 15000 queries mỗi giờ và giới hạn tốc độ.
● IP Geolocation — IP Geolocation API – Gói miễn phí cho các nhà phát triển với giới hạn 30k requests mỗi tháng (1k/ngày).
● IP2Location — Dịch vụ định vị địa lý IP Freemium. Cơ sở dữ liệu LITE có sẵn để tải về miễn phí. Nhập cơ sở dữ liệu trong máy chủ và thực hiện truy vấn cục bộ để xác định thông tin về thành phố, tọa độ và ISP.
● IPinfo — API truy xuất dữ liệu về địa chỉ IP nhanh, chính xác và miễn phí (tối đa 100k/tháng). Cung cấp API với các chi tiết về định vị địa lý, công ty, nhà mạng, dải IP, tên miền, và hơn thế nữa. Tất cả các API trả phí có thể được dùng thử miễn phí.
● IPList — Tra cứu chi tiết về bất kỳ địa chỉ IP nào, chẳng hạn như thông tin IP Geo, địa chỉ Tor, tên máy chủ và chi tiết ASN. Miễn phí cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp.
● IPTrace — API đơn giản cung cấp dữ liệu định vị IP đáng tin cậy và hữu ích cho doanh nghiệp của bạn.
● konghq.com/ — API Marketplace và các công cụ mạnh mẽ cho API riêng tư và công khai. Với phiên bản miễn phí, một số tính năng bị hạn chế như giám sát, cảnh báo và hỗ trợ.
● MailboxValidator — Dịch vụ xác minh email bằng kết nối máy chủ để xác nhận email hợp lệ. Gói API miễn phí có 300 xác minh mỗi tháng.
● microlink.io – Nó biến bất kỳ trang web nào thành dữ liệu như chuẩn hóa thẻ meta, rút gọn link,… Miễn phí mỗi ngày với 250 reqs/ngày
● monkeylearn.com — Phân tích văn bản với machine learning, miến phí 300 dòng/tháng
● OCR.Space — OCR API phân tích tệp hình ảnh, pdf và trả về kết quả văn bản ở định dạng JSON. Miễn phí 25.000 requests mỗi tháng.
● parsehub.com — Trích xuất dữ liệu từ các trang web động, biến các trang web động thành API, 5 dự án miễn phí
● Pixela – Dịch vụ cơ sở dữ liệu miễn phí trong ngày, tất cả các hoạt động đều được thực hiện bởi API. Pixela còn có chức năng mô hình hóa dữ liệu với biểu đồ nhiệt (heatmap) và biểu đồ đường.
● Postman — Đơn giản hóa quy trình công việc và tạo API tốt hơn, nhanh hơn với Postman, một nền tảng hợp tác để phát triển API. Ứng dụng Postman luôn luôn miễn phí, các tính năng của Postman cloud cũng miễn phí nhưng có giới hạn sử dụng nhất định.
● ProxyCrawl — Thu thập dữ liệu và quét các trang web mà không cần proxy, cơ sở hạ tầng hoặc trình duyệt. Nó sẽ xác minh captcha cho bạn và ngăn bạn bị chặn. Miễn phí 1000 lệnh đầu tiên.
● RequestBin.com — Tạo endpoint miễn phí để bạn có thể gửi yêu cầu HTTP. Bất kỳ yêu cầu HTTP nào được gửi đến endpoint đó sẽ được ghi lại với payload và tiêu đề được liên kết để bạn có thể quan sát các yêu cầu từ webhooks và các dịch vụ khác. .
● restlet.com — APISpark cho phép mọi chủ sở hữu API, ứng dụng hoặc dữ liệu trở thành nhà cung cấp API trong vài phút thông qua giao diện trình duyệt trực quan
● Releaseflags – Feature Flags có sẵn cho mọi lập trình viên có thể sử dụng với giá thành thấp. Releaseflags cung cấp các bản miễn phí cho các lập trình viên và một kế hoạch chi phí thấp cho các công ty khởi nghiệp.
● ROBOHASH – Dịch vụ web để tạo hình ảnh độc đáo từ bất kỳ văn bản nào.
● scrapinghub.com — Quét dữ liệu với giao diện và plugin trực quan. Gói miễn phí bao gồm scraping không giới hạn trên một máy chủ
● ScrapingNinja — Xử lý JS render, Chrome Headless, Proxy rotation và CAPTCHA tất cả ở một nơi. Miễn phí 1000 lệnh gọi đầu tiên và không cần thẻ tín dụng.
● Scraper API — API khai thác dữ liệu web dựa trên cloud xử lý proxy, trình duyệt và CAPTCHA. Quét bất kỳ trang web nào bằng một lệnh gọi API đơn giản. Bắt đầu với 1000 lệnh gọi API miễn phí/tháng.
● ScreenshotAPI.net – Screenshot API sử dụng một lệnh gọi API đơn giản để tạo ảnh chụp màn hình của bất kỳ trang web nào và được lưu trữ trên Google Cloud. Cung cấp 100 ảnh chụp màn hình miễn phí mỗi tháng
● shrtcode API – API rút gọn URL miễn phí không giới hạn số lần sử dụng
● tamber — Đặt các đề xuất deep-learning trong ứng dụng của bạn. Miễn phí 5k người dùng hoạt động hàng tháng.
● Time Door – API phân tích chuỗi thời gian
● Webhook.site – Dễ dàng kiểm tra HTTP webhooks với công cụ tiện lợi này
● wit.ai — NLP cho lập trình viên
● wolfram.com — Các thuật toán dựa trên kiến ​​thức tích hợp trong cloud
● wrapapi.com — Biến bất kỳ trang web nào thành API được tham số hóa. 30k lệnh gọi API mỗi tháng
● Zenscrape — API khai thác web với headless browsers (trình duyệt web không có giao diện đồ họa người dùng), residential IP và giá thành rẻ. 1000 lệnh gọi API miễn phí/tháng, giảm giá thêm cho sinh viên.
● DB Designer — Công cụ thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu dựa trên cloud với gói khởi động miễn phí gồm 2 mô hình cơ sở dữ liệu và 10 bảng cho mỗi mô hình.
● GeoDataSource — Tra cứu dịch vụ tìm kiếm vị trí cho tên thành phố bằng cách sử dụng tọa độ. Truy vấn API miễn phí lên tới 500 lần mỗi tháng.

Artifact Repos

● bintray.com — JFrog Bintray lưu trữ miễn phí các dự án Open Source và hỗ trợ Docker, Maven, NuGet, npm, Debian, RPM, Conan, Vagrant, Opkg, yum, JCenter
● central.sonatype.org — Kho lưu trữ repository mặc định cho Apache Maven, SBT và các hệ thống xây dựng khác.
● packagecloud.io — Lưu trữ repository dễ sử dụng cho: Maven, RPM, DEB, PyPi và RubyGem (có bản miễn phí).
● cloudsmith.io — Dịch vụ kho lưu trữ đơn giản, an toàn và tập trung cho Java/Maven, RedHat, Debian, Python, Ruby, Vagrant và nhiều hơn nữa. Free tier + miễn phí cho open source.
● jitpack.io — Maven repository cho dự án JVM and Android trên GitHub, miễn phí cho dự án chế độ công khia

Công cụ cho các nhóm làm việc

● GitDuck — Lập trình cặp từ xa và mã hóa riêng cho các nhóm phân tán. Công cụ Open source
● scinote.net — Quản lý dữ liệu khoa học của nhóm. Một nhóm với số lượng người dùng không giới hạn, sao lưu và có dung lượng lưu trữ lên tới 1GB
● whereby.com — Gọi video miễn phí
● meet.jit.si — Gọi video và chia sẻ màn hình miễn phí
● flowdock.com — Gửi tin nhắn trong team, miễn phí cho team tối đa 5 người
● slack.com — Miễn phí và không giới hạn số thành viên nhưng có một số hạn chế về tính năng
● twist.com — Một ứng dụng giao tiếp trong nhóm, nơi các cuộc hội thoại được tổ chức theo chủ đề. Có sẵn phiên bản miễn phí và không giới hạn thành viên, chỉ giảm giá cho các team đủ điều kiện.
● gitter.im — Trò chuyện dành cho GitHub. Không giới hạn phòng cả 2 chế độ riêng tư và công khai, miễn phí tối đa 25 người 1 team
● Discord — Trò chuyện với các phòng công khai/riêng tư & dịch vụ VoIP. Miễn phí cho người dùng không giới hạn.
● hangouts.google.com — Một nơi cho tất cả các cuộc hội thoại của bạn, miễn phí và cần một tài khoản Google
● seafile.com — Lưu trữ riêng tư hoặc đám mây, chia sẻ tệp, đồng bộ hóa, thảo luận. Phiên bản đám mây chỉ có 1GB
● yammer.com — Mạng xã hội riêng độc lập hoặc dành cho MS Office 365. Miễn phí với một ít công cụ quản trị và tính năng quản lý người dùng
● helpmonks.com — Hộp thư đến chung cho các nhóm, miễn phí cho các tổ chức Open Source và tổ chức phi lợi nhuận
● typetalk.com — Chia sẻ và thảo luận ý tưởng với nhóm của bạn thông qua tin nhắn tức thời trên web hoặc trên điện thoại di động của bạn
● talky.io — Trò chuyện video nhóm miễn phí. Không có plugin, đăng ký hoặc thanh toán.
● helplightning.com — Trợ giúp về video thực tế ảo. Miễn phí mà không cần phân tích, mã hóa,…
● evernote.com — Công cụ tổ chức thông tin. Chia sẻ ghi chú của bạn và làm việc cùng với những người khác
● cally.com — Tìm thời gian và ngày hoàn hảo cho một cuộc họp. Sử dụng đơn giản, hoạt động tuyệt vời cho các nhóm nhỏ và lớn.
● zoom.us — Mở các cuộc họp video an toàn, các tiện ích bổ sung có sẵn. Miễn phí giới hạn trong 40 phút
● ideascale.com — Cho phép khách hàng gửi ý tưởng và các thành viên bỏ phiếu, miễn phí cho 25 thành viên trong 1 nhóm
● wistia.com — Lưu trữ video với các tính năng các phân tích người xem, công cụ marketing và phân phối video HD để giúp thu hút khách truy cập.
● flock.com — Một cách nhanh hơn để nhóm của bạn giao tiếp. Tin nhắn, kênh, người dùng, ứng dụng và tích hợp miễn phí không giới hạn
● Igloo — Cổng thông tin nội bộ để chia sẻ tài liệu, blog, lịch,…Miễn phí cho tối đa 10 người dùng.
● riot.im — Một công cụ giao tiếp phi tập trung được xây dựng trên Matrix. Trò chuyện nhóm, nhắn tin trực tiếp, chuyển tập tin được mã hóa, gọi điện, gọi video và có thể tích hợp dễ dàng với các dịch vụ khác.
● Microsoft Teams — Microsoft Teams là một trung tâm kỹ thuật số dựa trên việc giao tiếp giữa các thành viên. Người dùng có thể trải nghiệm các tính năng: chia sẻ tin nhắn, tệp tin, văn bản,… trong 1 ứng dụng duy nhất. Miễn phí cho tối đa 300 người dùng.
● featurepeek.com – Môi trường front-end nhà cung cấp điện toán đám mây với các công cụ nhóm được tích hợp sẵn. Hoạt động với static và Dockerized front-end. Miễn phí tính năng lưu trữ công khai.
● Spectrum – Tạo nhóm công khai hoặc riêng tư miễn phí.
● Pendulums – Pendulums là một công cụ theo dõi thời gian miễn phí giúp bạn quản lý thời gian của mình một cách tốt hơn với giao diện dễ sử dụng và số liệu thống kê đầy đủ.
● Notion – Notion là một ứng dụng ghi chú và làm việc nhóm với hỗ trợ bookmark cũng như tích hợp các tasks, wiki và cơ sở dữ liệu. Công ty mô tả ứng dụng này là không gian làm việc tất cả trong một. Các tính năng ghi chú, quản lý dự án và quản lý tác vụ. Ngoài các ứng dụng đa nền tảng, nó có thể được truy cập thông qua hầu hết các trình duyệt web.
● Tadum – Chương trình họp được thiết kế cho các cuộc họp định kỳ, miễn phí cho các nhóm tối đa 10 thành viên
● Tefter – Ứng dụng đánh dấu trang với tích hợp Slack mạnh mẽ. Miễn phí cho các nhóm open source.

Kiểm tra chất lượng code

● codescene.io – CodeScene dựa trên cách các lập trình viên làm việc với code và trực quan hóa các yếu tố tổ chức như ghép nhóm và làm chủ hệ thống. Miễn phí cho Open Source.
● dareboost – 5 báo cáo phân tích miễn phí về hiệu suất web, khả năng truy cập, bảo mật mỗi tháng
● hiberly.com – Bộ công cụ dành cho lập trình viên – lấy phản hồi từ các kỹ sư sau mỗi lần merge, sau đó tổng hợp lại. Miễn phí sử dụng trong tối đa 12 tháng.
● tachikoma.io — Cập nhật cho các dự án Ruby, Node.js, Perl. Miễn phí cho Open source
● codeclimate.com — Tự động đánh giá code, miễn phí cho Open source các kho riêng tư không giới hạn, miễn phí cho sinh viên và các tổ chức.
● houndci.com — Nhận xét về GitHub cam kết về chất lượng code, miễn phí cho Open source
● coveralls.io — Hiển thị báo cáo bảo hiểm thử nghiệm, miễn phí cho Open Source
● scrutinizer-ci.com — Nền tảng kiểm tra liên tục, miễn phí cho Open Source
● codecov.io — Công cụ kiểm tra code (SaaS), miễn phí cho Open Source và 1 repo riêng miễn phí
● insight.sensiolabs.com — Kiểm tra code cho các dự án PHP/Symfony, miễn phí cho Open Source
● codacy.com — Tự động đánh giá code cho PHP, Python, Ruby, Java, JavaScript, Scala, CSS và CoffeeScript
● goreportcard.com — Kiểm tra code cho các dự án Go, miễn phí cho Open Source
● scan.coverity.com — Phân tích code tĩnh cho Java, C/C++, C# và JavaScript, miễn phí cho Open Source
● webceo.com — Các công cụ SEO nhưng cũng có xác minh mã
● zoompf.com — Khắc phục hiệu suất của các trang web của bạn, phân tích chi tiết
● gtmetrix.com —Báo cáo và đề xuất kỹ lưỡng để tối ưu hóa trang web
● browserling.com — Kiểm tra trình duyệt tương tác trực tiếp, chỉ miễn phí 3 phút phiên với MS IE 9 trong Vista ở độ phân giải 1024 x 768
● beanstalkapp.com — Cung cấp một quy trình hoàn hảo để viết, xem lại và triển khai code, tài khoản miễn phí cho 1 người dùng và 1 kho lưu trữ với 100 MB dung lượng lưu trữ
● testanywhere.co — Trang web kiểm tra tự động hoặc ứng dụng web liên tục và debug trong giai đoạn đầu, miễn phí 1.000 bài kiểm tra/tháng
● gerrithub.io — Đánh giá code Gerrit cho kho GitHub miễn phí
● reviewable.io — Đánh giá code cho kho GitHub, miễn phí cho các kho lưu trữ công khai và riêng tư
● sonarcloud.io — Phân tích code tự động cho Java, JavaScript, C / C ++, C #, VB.NET, PHP, Objective-C, Swift, Python, Groovy và thậm chí nhiều ngôn ngữ hơn, miễn phí cho Open source
● lgtm.com — Phân tích bảo mật liên tục cho Java, Python, JavaScript, TypeScript, C #, C và C ++, miễn phí cho Open Source
● deepscan.io — Phân tích tĩnh nâng cao để tự động tìm lỗi trong code JavaScript, miễn phí cho Open Source
● Imgbot — Imgbot là một robot thân thiện giúp tối ưu hóa hình ảnh của bạn và tiết kiệm thời gian của bạn. Hình ảnh được tối ưu hóa có nghĩa là kích thước tệp nhỏ hơn mà không làm giảm chất lượng. Nó miễn phí cho Open Source

Tìm kiếm và thực thi code

● codota.com — Codota giúp các lập trình viên tạo ra phần mềm tốt hơn, nhanh hơn bằng cách cung cấp những kiến thức từ tất cả các code trên thế giới. Plugin có sẵn.
● libraries.io — Thông báo, cập nhật, tìm kiếm cho 32 gói quản lý khác nhau, miễn phí cho open source
● sourcegraph.com — Java, Go, Python, Node.js,…

CI và CD

● ligurio/awesome-ci — So sánh các dịch vụ tích hợp liên tục
● Azure Pipelines — 10 công việc song song miễn phí với số phút không giới hạn cho nguồn mở cho Linux, macOS và Windows
● codefresh.io — Miễn phí cho cuộc sống: 1 build, 1 môi trường, máy chủ dùng chung, lưu trữ công khai không giới hạn
● codeship.com — 5 dự án riêng tư, không giới hạn cho Open Source
● circleci.com — Miễn phí cho một bản dựng đồng thời
● stackahoy.io —miễn phí 100%. Không giới hạn triển khai, chi nhánh và xây dựng
● travis-ci.org — Miễn phí GitHub repositories công khai
● semaphoreci.com — Miễn phí cho Open Source
● appveyor.com —Dịch vụ CD Windows,miễn phí Open Source
● deployhq.com — 1 dự án với 10 triển khai hàng ngày
● styleci.io — Chỉ cho GitHub repositories công khai
● buddybuild.com — Xây dựng, triển khai và thu thập phản hồi cho các ứng dụng iOS và Android của bạn trong một hệ thống lặp
● gitlab.com — Tạo pipelines trực tiếp Git repositories
● buddy.works — Một CI/CD với 5 dự án miễn phí và 1 lần chạy đồng thời (120 lần thực hiện/tháng)
● AccessLint — AccessLint đưa kiểm tra khả năng truy cập web tự động vào quy trình phát triển của bạn. Nó miễn phí cho các mục đích giáo dục và open source

Testing

● gridlastic.com — Thử nghiệm lưới Selenium với gói miễn phí lên đến 4 nút selenium
● saucelabs.com — Kiểm tra trình duyệt chéo, kiểm tra Selen và kiểm tra di động
● crossbrowsertesting.com – Kiểm tra trình duyệt thủ công, trực quan và Selenium trên đám mây
● browserstack.com — Kiểm tra trình duyệt thủ công và tự động
● everystep-automation.com — Ghi lại và phát lại tất cả các bước được thực hiện trong trình duyệt web và tạo tập lệnh, … miễn phí nhưng ít tùy chọn hơn
● Applitools.com — Xác thực hình ảnh thông minh cho các ứng dụng web, thiết bị di động và máy tính để bàn. Tích hợp với hầu hết tất cả các giải pháp tự động hóa (như Selenium và Karma) và người chạy từ xa (Sauce Labs, Browser Stack). miễn phí cho nguồn mở. Một lớp miễn phí cho một người dùng với điểm kiểm tra giới hạn mỗi tuần. .
● checkbot.io — Tiện ích mở rộng trình duyệt kiểm tra xem trang web của bạn có tuân theo hơn 50 ví dụ tốt nhất về SEO, tốc độ và bảo mật hay không. Cấp miễn phí cho các trang web nhỏ hơn. .
● testingbot.com — Kiểm tra trình duyệt và thiết bị Selenium
● cypress.io – Kiểm tra nhanh, dễ dàng và đáng tin cậy cho mọi thứ chạy trên trình duyệt. Cypress Test Runner luôn miễn phí và là nguồn mở không có giới hạn và hạn chế. Bảng điều khiển Cypress miễn phí cho các dự án nguồn mở cho tối đa 5 người dùng.
● percy.io – Thêm thử nghiệm trực quan vào bất kỳ ứng dụng web, trang web tĩnh,… 10 thành viên trong nhóm, ứng dụng demo và các dự án không giới hạn, 5.000 ảnh chụp nhanh/tháng.

Bảo mật và PKI

● threatconnect.com — Nó được thiết kế cho các nhà nghiên cứu, nhà phân tích và tổ chức cá nhân đang bắt đầu tìm hiểu về trí thông minh. Miễn phí tối đa 3 người dùng
● crypteron.com — Nền tảng bảo mật thân thiện với lập trình viên, ngăn chặn các vi phạm dữ liệu trong các ứng dụng .NET và Java
● snyk.io — Có thể tìm và sửa các lỗ hổng bảo mật đã biết của bạn. Các thử nghiệm và khắc phục không giới hạn cho các dự án open source. Giới hạn 200 bài kiểm tra/tháng cho các dự án riêng tư của bạn.
● letsencrypt.org — Cơ quan cấp chứng chỉ SSL miễn phí với các certs được tin cậy bởi tất cả các trình duyệt
● globalsign.com — Chứng chỉ SSL miễn phí cho Open Source
● Okta — Quản lý, xác thực và ủy quyền người dùng. Miễn phí cho tối đa 1000 người dùng hoạt động hàng tháng.
● ringcaptcha.com — Công cụ sử dụng số điện thoại dưới dạng id, có sẵn miễn phí
● ssllabs.com — Phân tích rất sâu về cấu hình của bất kỳ máy chủ web SSL nào
● qualys.com — Tìm lỗ hổng ứng dụng web, kiểm tra rủi ro OWASP
● alienvault.com — Giải phóng các hệ thống bị xâm nhập trong mạng của bạn
● duo.com — Xác thực hai yếu tố (2FA) cho trang web hoặc ứng dụng. Miễn phí cho 10 người dùng tất cả các phương thức xác thực
● tinfoilsecurity.com — Quét lỗ hổng tự động. Gói miễn phí cho phép quét XSS hàng tuần
● ponycheckup.com — Công cụ kiểm tra bảo mật tự động cho các trang web Django
● foxpass.com — Lưu trữ LDAP và RADIUS. Đăng nhập dễ dàng cho mỗi người dùng đến máy chủ, VPN và mạng không dây. Miễn phí cho 10 người dùng
● opswat.com — Giám sát bảo mật máy tính, thiết bị, ứng dụng, cấu hình, … Miễn phí 25 người dùng và lưu lịch sử 30 ngày
● bitninja.io —Bảo vệ Botnet thông qua danh sách đen, gói miễn phí chỉ báo cáo thông tin hạn chế về mỗi cuộc tấn công
● logintc.com — Xác thực hai yếu tố (2FA) bằng thông báo đẩy, miễn phí cho 10 người dùng, VPN, Trang web và SSH
● report-uri.io — Báo cáo vi phạm CSP và HPKP
● cloudsploit.com — Kiểm tra và giám sát tuân thủ và bảo mật của Dịch vụ web Amazon (AWS)
● Have I been pwned? — REST API để tìm thông tin về các vi phạm.
● Internet.nl — Kiểm tra các tiêu chuẩn Internet hiện đại như IPv6, DNSSEC, HTTPS, DMARC, STARTTLS và Dane
● Mozilla Observatory — Tìm và sửa các lỗ hổng bảo mật trong trang web của bạn.
● Shieldfy — Ứng dụng web tường lửa và phát hiện lỗ hổng cho lập trình viên, gói miễn phí lên tới 100k yêu cầu mỗi tháng.
● Sqreen — Giám sát và bảo vệ an ninh ứng dụng (RASP, WAF,..) cho các ứng dụng web và API. Miễn phí cho 1 ứng dụng và 3 triệu yêu cầu.
● Sucuri SiteCheck – Kiểm tra bảo mật trang web miễn phí và trình quét phần mềm độc hại
● Protectumus – Kiểm tra bảo mật trang web miễn phí, trang web antivirus và WAF. Thông báo email và SMS cho người dùng đã đăng ký.

Quản lý hệ thống

● bitnami.com — Triển khai các ứng dụng đã chuẩn bị trên IaaS. Quản lý miễn phí AWS
● jamf.com — Quản lý thiết bị cho iPad, iPhone và máy Mac, 3 thiết bị miễn phí
● moss.sh – Giúp nhà phát triển triển khai và quản lý các ứng dụng và máy chủ web của họ. Miễn phí lên tới 25 git triển khai mỗi tháng

Messaging

● cloudamqp.com — Gói Little Lemur: tối đa 1 triệu tin nhắn/tháng, tối đa 20 kết nối đồng thời, tối đa 100 hàng đợi, tối đa 10.000 tin nhắn đang chờ…
● pusher.com — Dịch vụ nhắn tin thời gian thực. Miễn phí cho tối đa 100 kết nối đồng thời và 200.000 tin nhắn/ngày
● synadia.com — Global, AWS, GCP và Azure. Miễn phí mãi mãi với 50 kết nối hoạt động và 5GB dữ liệu mỗi tháng.

Quản lý Log

● bugfender.com — Miễn phí lên tới 100k dòng/ngày với thời gian duy trì 24 giờ
● humio.com — Miễn phí tối đa 2 GB/ngày với thời gian lưu giữ 7 ngày
● logentries.com — Miễn phí tối đa 5 GB/tháng với thời gian lưu giữ 7 ngày
● loggly.com — Miễn phí cho một người dùng, xem tùy chọn lite
● logz.io — Miễn phí tối đa 3 GB/ngày, lưu giữ 3 ngày
● rollbar.com — Miễn phí tối đa 5000 sự kiện/tháng, duy trì 30 ngày
● sematext.com — Miễn phí tối đa 500 MB/ngày, lưu giữ 7 ngày
● sumologic.com — Miễn phí tối đa 500 MB/ngày, lưu giữ 7 ngày
● splunk.com – Miễn phí cho một người dùng, 500 MB/ngày

Dịch thuật

● lingohub.com — Miễn phí tối đa 3 người dùng, luôn miễn phí cho Open Source
● webtranslateit.com — Miễn phí tối đa 500 dòng
● transifex.com — miễn phí cho Open Source
● oneskyapp.com — Phiên bản miễn phí giới hạn cho tối đa 5 người dùng, miễn phí cho Open Source
● crowdin.com — Các dự án không giới hạn, số dòng không giới hạn cho Open Source
● Loco — Miễn phí lên tới 2000 bản dịch, Biên dịch không giới hạn, 10 ngôn ngữ/dự án
● POEditor — Miễn phí tối đa 1000 dòng

Giám sát

● instrumentalapp.com – Giám sát máy chủ với ứng dụng đẹp và dễ sử dụng với tối đa 500 số liệu và 3 giờ hiển thị dữ liệu miễn phí
● gitential.com — Nền tảng phân tích phát triển phần mềm. Miễn phí: kho công khai không giới hạn, người dùng không giới hạn, dùng thử miễn phí cho các kho riêng tư. Phiên bản có sẵn cho doanh nghiệp.
● cloudsploit.com — Giám sát cấu hình và bảo mật AWS. Miễn phí: scan theo yêu cầu không giới hạn, người dùng không giới hạn, tài khoản được lưu trữ không giới hạn. Đăng ký: scan tự động, truy cập API, v.v. .
● elastic.co — Thông tin chi tiết về hiệu suất cho các nhà phát triển JS. Miễn phí với lưu trữ dữ liệu 24 giờ
● appneta.com — Miễn phí lưu giữ dữ liệu trong 1 giờ
● thousandeyes.com — Giám sát trải nghiệm mạng và người dùng. datadoghq.com — Miễn phí tối đa 5 nút
● freshworks.com — Theo dõi 50 URL trong khoảng thời gian 1 phút với 10 vị trí và 5 trang trạng thái công khai miễn phí
● nodequery.com — Máy chủ cơ bản miễn phí, giám sát tối đa 10 máy chủ
● circonus.com — Miễn phí cho 20 số liệu
● uptimerobot.com — Giám sát trang web, 50 màn hình miễn phí
● sitemonki.com — Trang web, tên miền, giám sát Cron & SSL. 5 màn hình miễn phí cho mỗi mục
● bmc.com — Miễn phí 1 giây resolution cho tối đa 10 máy chủ
● ghostinspector.com — Giám sát ứng dụng web và trang web miễn phí. Một người dùng và 100 lần chạy thử/tháng
● sematext.com — Miễn phí trong 24 giờ số liệu, số lượng máy chủ không giới hạn, 10 số liệu tùy chỉnh, 500.000 điểm dữ liệu tùy chỉnh, bảng điều khiển không giới hạn, người dùng, v.v.
● stathat.com — Bắt đầu với 10 số liệu thống kê miễn phí, không hết hạn
● skylight.io — Miễn phí cho 100.000 yêu cầu đầu tiên (chỉ dành cho Rails)
● appdynamics.com — Free for 24 hours metrics, application performance management agents limited to one Java, one .NET, one PHP and one Node.js
● deadmanssnitch.com — Miễn phí trong 24 giờ, các tác nhân quản lý hiệu suất ứng dụng giới hạn ở một Java, một .NET, một PHP và một Node.js
● freeboard.io — Miễn phí cho các dự án công khai. Bảng điều khiển cho các dự án Internet of Things (IoT) của bạn
● loader.io — Công cụ kiểm tra tải miễn phí có giới hạn
● speedchecker.xyz — API giám sát hiệu suất, kiểm tra Ping, DNS, v.v.
● blackfire.io — Blackfire là Giải pháp Hiệu suất Ứng dụng do SaaS cung cấp. Gói Hacker miễn phí (chỉ dành cho PHP)
● apimetrics.io — Kiểm tra, kiểm tra và phân tích hiệu suất API tự động. Gói miễn phí thực hiện các lệnh gọi API thủ công
● healthchecks.io — Giám sát công việc định kỳ và các tác vụ nền của bạn. Miễn phí tối đa 20 lần kiểm tra.
● assertible.com — Kiểm tra và giám sát API tự động. Miễn phí cho các nhóm và cá nhân.
● opsgenie.com — Quản lý lệnh gọi và cảnh báo để vận hành các dịch vụ luôn bật. Miễn phí tối đa 5 người dùng.
● paessler.com — Giải pháp giám sát mạng và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ bao gồm cảnh báo, khả năng hiển thị mạnh mẽ và báo cáo cơ bản. Miễn phí lên tới 100 cảm biến.
● pingbreak.com — Dịch vụ giám sát thời gian hoạt động hiện đại. Kiểm tra URL không giới hạn và nhận thông báo downtime Discord, Slack hoặc email.
● pagertree.com – Giao diện đơn giản để cảnh báo và quản lý lệnh gọi. Miễn phí tối đa 5 người dùng.

Crash và xử lý ngoại lệ

● rollbar.com — Theo dõi ngoại lệ và lỗi, gói miễn phí với 5.000 lỗi/tháng, người dùng không giới hạn, lưu giữ 30 ngày
● bugsnag.com — Miễn phí tối đa 2.000 lỗi/tháng sau khi dùng thử ban đầu
● sentry.io — Sentry theo dõi các ngoại lệ của ứng dụng trong thời gian thực, có một gói nhỏ miễn phí. Miễn phí 5k lỗi mỗi tháng/1 người dùng, sử dụng không hạn chế nếu tự lưu trữ
● honeybadger.io – Xử lý ngoại lệ, thời gian hoạt động và theo dõi cron rất tuyệt vời, bạn sẽ muốn trang web của mình có nhiều lỗi hơn. Honeybadger miễn phí cho các lập trình viên và các dự án open source (12.000 lỗi/tháng).

Tìm kiếm

● algolia.com — Lưu trữ tìm kiếm theo kiểu bạn (ngay lập tức). Hacker miễn phí có kế hoạch lên tới 10.000 tài liệu và 100.000 hoạt động. Các gói miễn phí lớn hơn có sẵn cho các dự án cộng đồng và Open source
● bonsai.io — Bộ nhớ 1 GB miễn phí và dung lượng lưu trữ 1 GB
● searchly.com — Miễn phí 2 chỉ số và 5 MB dung lượng lưu trữ

Email

● mailinator.com — Hệ thống email miễn phí, công khai, nơi bạn có thể sử dụng bất kỳ hộp thư đến nào bạn muốn
● cloudmersive.com — API xác thực và xác minh email cho lập trình viên, 2.000 lệnh gọi API miễn phí 1 tháng
● sparkpost.com — 1 tháng miễn phí 500 email đầu tiên
● mailgun.com — 10.000 email đầu tiên và 100 xác thực địa chỉ email miễn phí mỗi tháng
● tinyletter.com — 1 tháng miễn phí 5.000 người đăng ký
● mailchimp.com — 2.000 người đăng ký và 12.000 email/tháng miễn phí
● sendgrid.com — 100 email / ngày và 2.000 liên hệ miễn phí
● phplist.com — Phiên bản cho phép lưu trữ 300 email 1 tháng miễn phí
● MailerLite.com — 1.000 người đăng ký / tháng, email miễn phí không giới hạn
● mailjet.com — 6.000 email / tháng miễn phí
● sendinblue.com — 9.000 email / tháng miễn phí
● mailtrap.io — Máy chủ SMTP giả để phát triển, gói miễn phí với 1 hộp thư đến, 50 tin nhắn, không có thành viên trong nhóm, 2 email/giây
● zoho.com — Webmail miễn phí và hợp tác cho tối đa 5 người dùng
● Yandex.Connect — Lưu trữ email và DNS miễn phí cho tối đa 1.000 người dùng
● moosend.com — Dịch vụ quản lý danh sách gửi thư. Tài khoản miễn phí trong 6 tháng cho người startup
● debugmail.io — Dễ dàng sử dụng máy chủ cho lập trình viên
● mailboxlayer.com — ác thực email và xác thực JSON API cho lập trình viên. 1.000 lệnh gọi API miễn phí / tháng
● mailcatcher.me — Bắt thư và gửi thư qua giao diện web
● yopmail.fr — Địa chỉ email dùng một lần
● kickbox.io — Xác minh 100 email miễn phí, API thời gian thực
● inumbo.com — Bộ lọc thư rác dựa trên SMTP, miễn phí cho 10 người dùng
● biz.mail.ru — 5.000 hộp thư với 25 GB cho mỗi tên miền tùy chỉnh
● pepipost.com — 30k email miễn phí trong tháng đầu tiên, sau đó 100 email đầu tiên / ngày miễn phí
● elasticemail.com — 100 email miễn phí/ngày. 1.000 email với giá 0,09 đô la thông qua API (trả tiền khi bạn xong).
● mail-tester.com — Kiểm tra xem cài đặt dns / spf / dkim / dmarc của email có chính xác không, 20 miễn phí / tháng
● migadu.com — Email Hosting (Webmail, SMTP, IMAP, …) – gói miễn phí được giới hạn ở 10 thư gửi đi 1 ngày
● socketlabs.com – 40k email miễn phí trong tháng đầu tiên, sau đó 2000 email đầu tiên 1 tháng miễn phí
● postmarkapp.com – 100 email 1 tháng miễn phí, không giới hạn DMARC hàng tuần
● testmail.app – Tự động kiểm tra email từ đầu đến cuối với hộp thư không giới hạn và API GraphQL. 100 email / tháng miễn phí mãi mãi, miễn phí không giới hạn cho open source
● trashmail.com – Địa chỉ email dùng một lần miễn phí khi foward và hết hạn địa chỉ tự động
● Sender ối đa 15 000 email/tháng – Tối đa 2 500 người đăng ký
● Buttondown — Dịch vụ bản tin. Lên đến 1.000 người đăng ký miễn phí
● Substack — Dịch vụ bản tin miễn phí không giới hạn.
● 10minutemail – Email tạm thời để thử nghiệm.
● Mailnesia – Email dùng một lần miễn phí, tự động truy cập liên kết đăng ký.
● ImprovMX – Chuyển tiếp email miễn phí
● Burnermail – 5 địa chỉ email ghi miễn phí, 1 hộp thư, lịch sử hộp thư 7 ngày
● AnonAddy – Chuyển tiếp email ẩn danh, tạo bí danh email không giới hạn

Forms

● Formspree.io — Gửi email bằng yêu cầu POST HTTP. Giới hạn cấp miễn phí tới 1000 lần gửi mỗi tháng và phải hiển thị địa chỉ email trong lệnh gọi API.
● Typeform.com — Bao gồm các forms được thiết kế đẹp mắt trên các trang web. Gói miễn phí chỉ cho phép 10 fields mỗi biểu mẫu và 100 phản hồi mỗi tháng.
● Formcarry.com – HTTP POST Form endpoint, gói miễn phí cho phép 100 lần gửi mỗi tháng.
● formaholic.com — Endpoint đơn giản. Hoàn hảo cho các trang web tĩnh.
● formlets.com — Biểu mẫu trực tuyến, biểu mẫu trang không giới hạn/tháng, 100 lần gửi/tháng, thông báo qua email.
● getform.io – Nền tảng trợ giúp biểu mẫu cho designers và lập trình viên, 1 biểu mẫu, 100 lần gửi, lưu trữ tệp 100MB.
● 99inbound.com – Xây dựng các biểu mẫu và chia sẻ chúng trực tuyến. Nhận email hoặc tin nhắn Slack cho mỗi lần gửi. Gói miễn phí có 2 biểu mẫu, 100 mục nhập mỗi tháng, email cơ bản&Slack.
● formingo.co- Các forms HTML dễ dàng cho các trang web tĩnh, bắt đầu miễn phí mà không cần đăng ký tài khoản. Gói miễn phí cho phép 500 lần gửi mỗi tháng, tùy chỉnh địa chỉ email trả lời. .
● formspark.io – Dịch vụ Form to Email, gói miễn phí cho phép các forms không giới hạn, 500 lần gửi mỗi tháng, được hỗ trợ bởi nhóm hỗ trợ khách hàng.
● smartforms.dev – Chương trình phụ trợ mạnh mẽ và dễ dàng cho trang web của bạn, gói miễn phí mãi mãi cho phép 50 lần gửi mỗi tháng, lưu trữ tệp 100 MB, tích hợp Zapier, xuất CSV/JSON, chuyển hướng tùy chỉnh, trang phản hồi tùy chỉnh, bot Telegram và Slack, thông báo email

CDN và Bảo mật

● PageCDN.com – Cung cấp CDN công khai miễn phí cho mọi người và CDN riêng tư miễn phí cho open source và phi lợi nhuận.
● cloudflare.com — Dịch vụ cơ bản miễn phí, nó cũng cung cấp dịch vụ chứng chỉ SSL miễn phí và 5 quy tắc tường lửa.
● bootstrapcdn.com — CDN cho bootstrap, bootswatch và fontawclaw.io
● cdnjs.com — CDN cho các thư viện JavaScript, thư viện CSS, SWF, hình ảnh, v.v.
● jsdelivr.com — CDN của OSS (JS, CSS, fonts) cho lập trình viên và quản trị trang web, chấp nhận PRs
● raw.githack.com — Một sự thay thế hiện đại của rawgit.com chỉ lưu trữ tệp bằng Cloudflare
● developers.google.com — The Google Hosted Libraries là mạng phân phối nội dung cho các thư viện JavaScript open source phổ biến nhất
● Microsoft Ajax — Microsoft Ajax CDN lưu trữ các thư viện JavaScript phổ biến của bên thứ ba như jQuery và cho phép bạn dễ dàng thêm chúng vào ứng dụng web của mình
● toranproxy.com — Proxy cho Packagist và GitHub. Miễn phí cho sử dụng cá nhân
● Web Support Revolution — CDN miễn phí, sao lưu, tường lửa, chống virus và giám sát.
● section.io — Một cách đơn giản để quản lý một giải pháp Varnish Cache hoàn chỉnh. Miễn phí mãi mãi cho một trang web
● netdepot.com — 100 GB miễn phí 1 tháng
● speeder.io — Sử dụng KeyCDN. Tối ưu hóa hình ảnh tự động và tăng CDN miễn phí. Miễn phí và không yêu cầu thay đổi máy chủ
● jare.io — CDN cho hình ảnh. Sử dụng AWS CloudFront
● unpkg.com — CDN cho mọi thứ trên npm
● staticaly.com — CDN cho Git repos (GitHub, GitLab, Bitbucket), dữ liệu và hình ảnh liên quan đến WordPress
● ddos-guard.net — Bảo vệ CDN, DDoS miễn phí và chứng chỉ SSL
● ovh.ie — Bảo vệ DDos miễn phí và chứng chỉ SSL

PaaS

● engineyard.com — Engine Yard cung cấp 500 giờ miễn phí
● appharbor.com — .Net PaaS cung cấp 1 worker miễn phí
● heroku.com — Lưu trữ ứng dụng của bạn trên đám mây, miễn phí cho các ứng dụng đơn xử lý
● firebase.google.com — Xây dựng các ứng dụng thời gian thực, gói miễn phí có tối đa 100 kết nối, truyền dữ liệu 10GB, lưu trữ dữ liệu 1GB, lưu trữ lưu trữ 1GB và chuyển lưu trữ 10GB
● outsystems.com — PaaS phát triển web cho doanh nghiệp tại chỗ hoặc trên nền tảng đám mây, cung cấp “môi trường cá nhân” miễn phí cho phép code không giới hạn và cơ sở dữ liệu lên tới 1 GB
● mendix.com — Phát triển ứng dụng nhanh chóng cho doanh nghiệp, không giới hạn số lượng môi trường, miễn phí hỗ trợ 10 người dùng, 100MB tệp và lưu trữ mỗi cơ sở dữ liệu 100MB
● pythonanywhere.com — Lưu trữ ứng dụng Cloud Python. Tài khoản miễn phí dành cho người mới bắt đầu, 1 ứng dụng web Python tại tên miền your-username.pythonanywhere.com, lưu trữ tệp riêng tư 512MB, một cơ sở dữ liệu MySQL
● configure.it — Nền tảng phát triển ứng dụng di động, miễn phí cho 2 dự án, tính năng hạn chế nhưng không giới hạn tài nguyên
● zeit.co/now — Nền tảng không có máy chủ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (bao gồm các trang tĩnh) và triển khai lệnh đơn. Gói miễn phí bao gồm SSL, băng thông 20GB, 100 triển khai.
● sandstorm.io — Sandstorm là một hệ điều hành nguồn mở cho các đám mây cá nhân và riêng tư. Gói miễn phí cung cấp 200MB lưu trữ
● gearhost.com — Nền tảng cho các ứng dụng .NET và PHP 256 MB RAM miễn phí
● glitch.com — Lưu trữ công khai và riêng tư không giới hạn miễn phí với các tính năng như chia sẻ code và hợp tác theo thời gian thực
● gigalixir.com – Gigalixir cung cấp 1 phiên bản miễn phí và cơ sở dữ liệu PostgreQuery miễn phí giới hạn ở 2 kết nối, 10,000 hàng và không sao lưu cho ứng dụng Elixir/Phoenix.
● workers.dev – Triển khai máy chủ miễn phí trên mạng toàn cầu của Cloudflare. 100.000 yêu cầu miễn phí mỗi ngày với tên miền phụ worker.dev.
● pipedream.com – Một nền tảng tích hợp được xây dựng cho các lập trình viên Phát triển bất kỳ quy trình công việc dựa trên kích hoạt. Quy trình làm việc là code mà bạn có thể chạy miễn phí . Không có máy chủ hoặc đám mây để quản lý.
● okteto.com – Dịch vụ Kubernetes được quản lý được thiết kế cho các lập trình viên. Tài khoản nhà phát triển miễn phí đi kèm với 5 namespaces, mỗi namespaces có 8GB RAM và 4 CPU.
● kubesail.com – Dịch vụ Kubernetes được thiết kế cho lập trình viên. Tài khoản miễn phí đi kèm với 1 Lõi CPU, 512MB RAM, 100MB dung lượng lưu trữ và 1 tên miền.

BaaS

● back4app.com – Back4App là một backend dễ sử dụng, linh hoạt và có thể mở rộng dựa trên Parse Platform.
● blockspring.com — Các chức năng đám mây. Miễn phí cho 5 triệu lượt chạy 1 tháng
● progress.com — Mobile backend, gói khởi động có request không giới hạn/giây, với 1GB dung lượng lưu trữ. Hỗ trợ ứng dụng doanh nghiệp
● backendless.com — Mobile và Web Baas, với dung lượng lưu trữ tệp 1 GB miễn phí, thông báo đẩy 50000/tháng và 1000 đối tượng dữ liệu trong bảng.
● hasura.io — Nền tảng để xây dựng và triển khai backend ứng dụng nhanh, miễn phí cho cụm nút đơn.
● pusher.com — Thông báo đẩy miễn phí, không giới hạn cho 2000 người dùng hoạt động hàng tháng. Một API duy nhất cho thiết bị iOS và Android.
● pushbots.com — Dịch vụ thông báo đẩy. Miễn phí tới 1,5 triệu lần đẩy/tháng
● onesignal.com — Thông báo đẩy miễn phí không giới hạn
● getstream.io — Xây dựng nguồn cấp tin tức có thể mở rộng và luồng hoạt động trong vài giờ thay vì vài tuần, miễn phí cho 3 triệu cập nhật nguồn cấp dữ liệu 1 tháng
● tyk.io — Quản lý API với xác thực, hạn ngạch, giám sát và phân tích. Cung cấp đám mây miễn phí
● iron.io — Xử lý tác vụ không đồng bộ (như AWS Lambda) với gói miễn phí và dùng thử miễn phí 1 tháng
● nstack.com — Xử lý tác vụ không đồng bộ (như AWS Lambda). 10 dịch vụ cá nhân miễn phí và dịch vụ công miễn phí không giới hạn
● pubnub.com — Thông báo đẩy miễn phí cho tối đa 1 triệu tin nhắn/tháng và 100 thiết bị hoạt động hàng ngày
● pushtechnology.com — Nhắn tin theo thời gian thực cho trình duyệt, điện thoại thông minh và mọi người. 100 kết nối đồng thời. Dữ liệu 10GB miễn phí/tháng
● zapier.com — Kết nối các ứng dụng bạn sử dụng để tự động hóa các tác vụ. 5 lần, cứ sau 15 phút và 100 nhiệm vụ / tháng
● stackstorm.com — Tự động hóa theo sự kiện cho các ứng dụng, dịch vụ và quy trình công việc, miễn phí mà không cần lưu lượng, kiểm soát truy cập, LDAP, …
● simperium.com — Di chuyển dữ liệu ở mọi nơi ngay lập tức và tự động, đa nền tảng, gửi và lưu trữ không giới hạn dữ liệu có cấu trúc, tối đa. 2.500 người dùng 1 tháng
● pushcrew.com — Dịch vụ thông báo đẩy. Thông báo không giới hạn lên tới 2000 người đăng ký
● streamdata.io — Biến bất kỳ REST API nào thành API phát trực tiếp theo sự kiện. Gói miễn phí lên tới 1 triệu tin nhắn và 10 kết nối đồng thời
● posthook.io — Dịch vụ lập kế hoạch công việc. Cho phép bạn lên lịch yêu cầu cho thời gian cụ thể. 500 yêu cầu 1 tháng miễn phí.
● paraio.com — API dịch vụ backend với xác thực linh hoạt, tìm kiếm toàn văn bản và bộ đệm. Miễn phí cho 1 ứng dụng, dữ liệu ứng dụng 1GB.
● remotemysql.com — Lưu trữ cơ sở dữ liệu MySQL từ xa, thiết lập tức thì và sử dụng phpMyAdmin để quản trị, miễn phí dữ liệu 100Mb, sao lưu miễn phí, không giới hạn truy vấn và thời gian hoạt động 99%.
● ably.com – API để nhắn tin thời gian thực, thông báo đẩy và tạo API theo sự kiện. Gói miễn phí có 3 tin nhắn / tháng, 100 kết nối đồng thời, 100 kênh đồng thời.
● netlicensing.io – Giải pháp Cấp phép-Dịch vụ tích hợp (LaaS) hiệu quả và chi phí cho phần mềm của bạn trên mọi nền tảng từ Máy tính để bàn đến IoT và SaaS. Miễn phí khi bạn còn là sinh viên.

Web Hosting

● pages.github.com — Lưu trữ trang web tĩnh trực tiếp từ kho GitHub
● gitlab.com — Lưu trữ trang web tĩnh trực tiếp từ kho GitLab
● sourceforge.net — Tìm kiếm, tạo và xuất bản phần mềm nguồn mở miễn phí
● devport.co — Biến các dự án, ứng dụng và trang web của GitHub thành portfolio
● netlify.com — Xây dựng, triển khai và lưu trữ trang web hoặc ứng dụng tĩnh, miễn phí cho dữ liệu 100 GB và băng thông 100 GB / tháng
● pantheon.io —Lưu trữ Drupal và WordPress, DevOps tự động và cơ sở hạ tầng có thể mở rộng. Miễn phí cho các lập trình viên và công ty
● bubble.is — Lập trình trực quan để xây dựng ứng dụng web và thiết bị di động không cần code, 100 khách truy cập / tháng miễn phí, 2 ứng dụng
● tilda.cc — Một trang web, 50 trang, lưu trữ 50 MB, chỉ các khối được xác định trước chính trong số hơn 170 có sẵn, không có phông chữ, không có favicon và không có miền tùy chỉnh
● surge.sh — Xuất bản web tĩnh cho lập trình viên Front-End. Các trang web không giới hạn với sự hỗ trợ tên miền tùy chỉnh
● neocities.org — Lưu trữ miễn phí tĩnh, 1 GB với Băng thông 200 GB.
● txti.es — Tạo nhanh các trang web có markdown.
● kuber.host — Lưu trữ Kubernetes với gói miễn phí
● cloudno.de — Lưu trữ đám mây miễn phí cho các ứng dụng Node.js.
● heliohost.org — Lưu trữ miễn phí do cộng đồng cung cấp cho mọi người.
● render.com — Nền tảng hợp nhất để xây dựng và chạy tất cả các ứng dụng và SSL ứng dụng web miễn phí, CDN toàn cầu, mạng riêng và tự động triển khai từ Git, miễn phí cho trang web tĩnh.
● 000WebHost — Lưu trữ trang web không tốn chi phí với PHP, MySQL, cPanel và không có quảng cáo!
● Free Hosting — Lưu trữ miễn phí với PHP 5, Perl, CGI, MySQL, FTP, Trình quản lý tệp, POP E-Mail, tên miền phụ miễn phí, lưu trữ tên miền miễn phí, Trình chỉnh sửa vùng DNS, Thống kê trang web, Hỗ trợ trực tuyến MIỄN PHÍ và nhiều tính năng khác không được cung cấp bởi các máy chủ miễn phí khác.
● Awardspace.com — Lưu trữ web miễn phí + tên miền ngắn miễn phí, PHP, MySQL, Trình cài đặt ứng dụng, Gửi email & Không có quảng cáo.
● Freehostia — Freehostia cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí. Cài đặt chỉ với 1 cú nhấp chuột của hơn 50 ứng dụng miễn phí. Thiết lập ngay lập tức.
● Byet —Byet cung cấp cho bạn một dịch vụ lưu trữ web miễn phí và không có quảng cáo bao gồm PHP, MySQL, FTP, Vistapanel và hơn thế nữa! ..
● Versoly — Trình tạo trang web tập trung vào SaaS – trang web không giới hạn, CSS tùy chỉnh, favicon, SEO và các biểu mẫu. Không có tên miền tùy chỉnh.

DNS

● freedns.afraid.org — Lưu trữ DNS miễn phí
● dns.he.net — Dịch vụ lưu trữ DNS miễn phí có hỗ trợ DNS động
● luadns.com — Lưu trữ DNS miễn phí, 3 tên miền
● Yandex.Connect — Lưu trữ email và DNS miễn phí cho tối đa 1.000 người dùng
● selectel.com — Lưu trữ DNS miễn phí, anycast, 10 vùng địa lý
● cloudns.net — Lưu trữ DNS miễn phí tối đa 1 tên miền với 50 bản ghi
● ns1.com — DNS hướng dữ liệu, quản lý lưu lượng tự động, 500k truy vấn miễn phí
● zonewatcher.com — Tự động sao lưu và theo dõi thay đổi DNS. 1 tên miền miễn phí
● namecheap.com — DNS miễn phí. Không giới hạn số lượng tên miền
● dynu.com — Dịch vụ DNS động miễn phí
● noip — dịch vụ dns động cho phép miễn phí tối đa 3 tên máy chủ lưu trữ trong 30 ngày
● freenom.com — Nhà cung cấp tên miền miễn phí. Nhận FQDN miễn phí.
● duckdns.org — DDNS miễn phí với tối đa 5 tên miền trên cấp miễn phí. Với hướng dẫn cấu hình cho các thiết lập khác nhau.
● 1984.is — Dịch vụ DNS miễn phí có API và rất nhiều tính năng DNS miễn phí khác được
● Cloudflare – Lưu trữ DNS miễn phí không giới hạn tên miền
● biz.mail.ru — Lưu trữ Email và DNS miễn phí cho tối đa 5,000 users
● pointhq.com — Lưu trữ DNS miễn phí trên Heroku.
● dnspod.com — Lưu trữ DNS miễn phí.
● web.gratisdns.dk — Lưu trữ DNS miễn phí.
● zoneedit.com — Lưu trữ DNS miễn phí và hỗ trợ DNS động
● zilore.com — Lưu trữ DNS miễn phí.

IaaS

● backblaze.com — Lưu trữ đám mây Backblaze B2. Lưu trữ 10 GB (giống như Amazon S3) miễn phí trong thời gian không giới hạn
● www.terraform.io — Terraform Cloud. Quản lý state từ xa miễn phí và cộng tác nhóm cho các nhóm tối đa 5 người dùng.
● scaleway.com — Lưu trữ đối tượng tương thích S3. 75GB dung lượng miễn phí

DBaaS

● redislabs.com — Sử dụng Redis, 30 MB và 30 kết nối đồng thời miễn phí
● redsmin.com — Dịch vụ quản trị và giám sát thời gian thực trực tuyến cho Redis, 1 Redis miễn phí
● elephantsql.com — Sử dụng PostgreSQL, miễn phí 20 MB
● heroku.com — Sử dụng PostgreSQL, tối đa 10.000 hàng và 20 kết nối miễn phí (được cung cấp dưới dạng “addon”, nhưng có thể được đính kèm với một ứng dụng trống khác và được truy cập bên ngoài)
● graphenedb.com — Sử dụng Neo4j tối đa 1.000 nút và 10.000 quan hệ miễn phí
● MongoDB Atlas — miễn phí cho 512 MB
● scalingo.com — Chủ yếu là PaaS nhưng cung cấp lớp miễn phí từ 128MB đến 192 MB của MySQL, PostgreQuery hoặc MongoDB
● skyvia.com — Nền tảng dữ liệu đám mây, cung cấp gói miễn phí và tất cả các gói đều hoàn toàn miễn phí khi ở bản beta
● airtable.com — Trông giống như một bảng tính, nhưng đó là cơ sở dữ liệu quan hệ. Cơ sở không giới hạn, 1.200 hàng/cơ sở và 1.000 lệnh gọi API/tháng
● FaunaDB — Cơ sở dữ liệu đám mây không có máy chủ, với GraphQL riêng, truy cập đa mô hình và các tầng miễn phí hàng ngày lên tới 5GB

STUN, WebRTC, Web Socket Servers và các bộ định tuyến khác

● conveyor.cloud — Tiện ích mở rộng Visual Studio để hiển thị IIS Express cho mạng cục bộ hoặc qua một đường dẫn để đến một URL công khai.
● scaledrone.com — Dịch vụ tin nhắn đẩy. Miễn phí cho tối đa 20 kết nối đồng thời và 100.000 tin nhắn/ngày
● stun:stun.l.google.com:19302 — Google STUN
● stun:global.stun.twilio.com:3478?transport=udp — Twilio STUN
● segment.com — Dịch và định tuyến các sự kiện đến các dịch vụ bên thứ ba. Miễn phí 100.000 sự kiện 1 tháng.
● ngrok.com — Đưa các máy chủ cục bộ qua một đường dẫn đế đến một URL công khai.
● serveo.net — Nhanh chóng hiển thị bất kỳ cổng cục bộ nào đang truy cập internet công khai dưới tên miền phụ servo bằng SSH. Bao gồm các SSH GUI để phát lại các yêu cầu HTTP.
● ZeroTier — FOSS quản lý máy ảo Ethernet dưới dạng dịch vụ. Mạng không giới hạn điểm cuối và không giới hạn 100 khách hàng trên gói miễn phí. Khách hàng cho máy tính bàn/ thiết bị di động; giao diện web để cấu hình bộ định tuyến và phê duyệt các máy mới trên các mạng riêng tư.
● Hamachi — LogMeIn Hamachi là một dịch vụ VPN được lưu trữ cho phép bạn mở rộng các mạng giống như mạng LAN một cách an toàn cho các nhóm với gói miễn phí cho phép kết nối không giới hạn với tối đa 5 người.
● webhookrelay.com — Quản lý, debug, fan-out và proxy tất cả các webhook của bạn đến các điểm đến nội bộ hoặc công khai (ví dụ: localhost). Ngoài ra, hiển thị các máy chủ đang chạy trong một mạng riêng qua một đường dẫn bằng cách lấy endpoint HTTP công khai (https://yoursubdomain.webrelay.io <—-> http://localhost:8080).

Theo dõi vấn đề và quản lý dự án

● todoist.com — Quản lý tác vụ cá nhân và hợp tác. Gói miễn phí, Premium và Team có sẵn. Giảm giá cho người dùng đủ điều kiện.
● bitrix24.com — Công cụ quản lý dự án và mạng nội bộ miễn phí
● pivotaltracker.com — Miễn phí cho các dự án công khai không giới hạn và hai dự án riêng với 3 tổng số người dùng hoạt động (đọc-ghi) và người dùng thụ động không giới hạn (chỉ đọc).
● kanbantool.com — Quản lý dự án dựa trên bảng Kanban. Có gói miễn phí và gói trả phí với nhiều tính năng hơn
● kanbanflow.com — Quản lý dự án dựa trên bảng. Phiên bản miễn phí, cao cấp với nhiều tùy chọn hơn
● zenhub.io — Giải pháp quản lý dự án duy nhất trong GitHub. Miễn phí cho các repos công khai, OSS và các tổ chức phi lợi nhuận
● trello.com — Quản lý dự án dựa trên bảng. Bảng cá nhân không giới hạn, 10 bảng nhóm.
● huboard.com — Quản lý dự án tức thì cho các vấn đề GitHub của bạn
● taiga.io — Nền tảng quản lý dự án dành cho khởi nghiệp và lập trình viên
● github.com —Ngoài thiết bị lưu trữ Git, GitHub cung cấp theo dõi cơ bản
● asana.com — Miễn phí cho dự án riêng tư
● acunote.com — Phần mềm quản lý dự án và SCRUM miễn phí cho tối đa 5 thành viên trong nhóm
● gliffy.com — Sơ đồ trực tuyến: sơ đồ khối, UML,… Ngoài ra các plugin cho Jira và Confluence. 5 sơ đồ và 2 MB miễn phí
● draw.io — Sơ đồ trực tuyến được lưu trữ cục bộ, trong Google Drive, OneDrive hoặc Dropbox. Miễn phí cho tất cả các tính năng và mức lưu trữ
● Cloudcraft — Thiết kế sơ đồ kiến ​​trúc chuyên nghiệp trong vài phút với nhà thiết kế hình ảnh Cloudcraft, được tối ưu hóa cho AWS với các thành phần thông minh cũng hiển thị dữ liệu trực tiếp.
● Azure DevOps — Kho lưu trữ mã riêng miễn phí không giới hạn; Theo dõi lỗi, mục công việc, thông tin phản hồi và nhiều hơn nữa
● testlio.com —Theo dõi vấn đề, quản lý kiểm tra và thử nghiệm. Miễn phí cho cá nhân
● vivifyscrum.com — Công cụ miễn phí để quản lý dự án Agile. Tương thích Scrum
● targetprocess.com — Quản lý dự án trực quan, từ Kanban và Scrum đến hầu hết mọi quy trình hoạt động. Miễn phí cho người dùng không giới hạn, tối đa 1.000 thực thể dữ liệu
● taskulu.com — Quản lý dự án dựa trên vai trò. Miễn phí tối đa 5 người dùng. Tích hợp GitHub/Trello/Dropbox/Google Drive
● contriber.com — Nền tảng quản lý dự án có thể tùy chỉnh, gói khởi động miễn phí, 5 không gian làm việc
● planitpoker.com — Nền tảng lập kế hoạch miễn phí
● ubertesters.com — Nền tảng thử nghiệm, tích hợp và crowdtesters, 2 dự án, 5 thành viên
● plan.io — Quản lý dự án với Hosting lưu trữ và nhiều tùy chọn hơn. Miễn phí cho 2 người dùng với 10 khách hàng và Bộ nhớ 500MB
● taskade.com — Danh sách nhiệm vụ thời gian thực cho các nhóm
● zenkit.com — Công cụ hợp tác và quản lý dự án. Miễn phí cho tối đa 5 thành viên, 5GB tài liệu
● Instabug — SDK báo cáo lỗi và phản hồi trong ứng dụng cho các ứng dụng di động. Gói miễn phí cho 1 ứng dụng và 1 thành viên.
● Office 365 Developer — Đăng ký Office 365 E3 miễn phí một năm để phát triển/thử nghiệm.
● Gitlab – Cung cấp theo dõi vấn đề cơ bản cho các dự án.
● Clubhouse – Nền tảng quản lý dự án. Miễn phí mãi mãi cho tối đa 10 người dùng
● Ora -Quản lý tác vụ nhanh và hợp tác nhóm. Miễn phí cho tối đa 3 người dùng và các tệp được giới hạn ở 10 MB.
● Basecamp – Danh sách việc cần làm, quản lý cột mốc, nhắn tin, chia sẻ tệp và theo dõi thời gian. Tối đa 3 dự án, 20 người dùng và 1GB dung lượng lưu trữ.
● GraphQL Inspector – Trình kiểm tra GraphQL đưa ra danh sách các thay đổi giữa hai lược đồ GraphQL. Mọi thay đổi đều được giải thích chính xác và được đánh giá lại.

Lưu trữ và xử lý phương tiện truyền thông (media)

● redbooth.com —Đồng bộ hóa tệp P2P, miễn phí cho tối đa 2 người dùng
● cloudinary.com — Tải lên hình ảnh với thao tác mạnh mẽ. Lưu trữ và phân phối cho các trang web và ứng dụng, với các thư viện cho Ruby, Python, Java, PHP, Objective-C và hơn thế nữa. Phiên bản miễn phí vĩnh viễn bao gồm 7.500 hình ảnh/tháng, dung lượng lưu trữ 2GB, băng thông 5GB
● easyDB.io — Họ cung cấp một cơ sở dữ liệu cho ngôn ngữ lập trình bạn chọn cho mục đích lập trình
● piio.co — Tối ưu hóa hình ảnh đáp ứng và phân phối cho mọi trang web. Gói miễn phí cho các lập trình viên và trang web cá nhân. Bao gồm CDN, WebP miễn phí và Lazy Loading.
● gumlet.com — Thay đổi kích thước hình ảnh. Nó cũng tối ưu hóa hình ảnh và thực hiện phân phối qua CDN. Cấp miễn phí bao gồm băng thông 1 GB và số lần xử lý hình ảnh không giới hạn mỗi tháng với hạn sử dụng 1 năm.
● plot.ly — Vẽ đồ thị và chia sẻ dữ liệu của bạn. Cấp miễn phí bao gồm các tệp công khai không giới hạn và 10 tệp riêng tư
● transloadit.com — Xử lý tải lên tệp và mã hóa video, âm thanh, hình ảnh, tài liệu. Miễn phí cho Open source, các tổ chức từ thiện và sinh viên thông qua Gói nhà phát triển sinh viên GitHub
● podio.com — Bạn có thể sử dụng Podio với một nhóm tối đa năm người và thử các tính năng của gói cơ bản
● shrinkray.io — Tối ưu hóa hình ảnh miễn phí repos GitHub
● kraken.io — Tối ưu hóa hình ảnh để tăng hiệu suất trang web, gói miễn phí cho kích thước tệp lên tới 1 MB
● placeholder.com — Dịch vụ giữ hình ảnh nhanh chóng và đơn giản
● embed.ly — Cung cấp API để nhúng phương tiện vào trang web, chia tỷ lệ hình ảnh, trích xuất các yếu tố từ trang web. Miễn phí tối đa 5.000 URL/tháng và 15 request/giây
● otixo.com — Mã hóa, chia sẻ, sao chép và di chuyển tất cả các tệp lưu trữ đám mây của bạn từ một nơi. Gói cơ bản cung cấp truyền tệp không giới hạn với tối đa 250 MB kích thước tệp và cho phép 5 tệp được mã hóa
● tinypng.com — API để nén và thay đổi kích thước hình ảnh PNG và JPEG, cung cấp 500 lần nén miễn phí mỗi tháng
● filestack.com — Trình chọn, chuyển đổi và phân phối tệp, miễn phí cho 250 tệp, 500 chuyển đổi và băng thông 30GB
● packagecloud.io — Kho lưu trữ cho YUM, APT, RubyGem và PyPI. Các gói miễn phí có giới hạn
● image-charts.com — Tạo biểu đồ hình ảnh không giới hạn với watermark
● jsonbin.io — Dịch vụ lưu trữ dữ liệu JSON miễn phí, lý tưởng cho các ứng dụng web quy mô nhỏ, trang web, ứng dụng di động.
● jsonstore.io — Lưu trữ JSON endpoint
● npoint.io — Lưu trữ JSON với lược đồ làm việc
● QuickChart — Tạo biểu đồ hình ảnh, biểu đồ và mã QR có thể nhúng

Thiết kế và Giao diện người dùng

● landen.co — Cấp miễn phí cho bạn một trang web, hoàn toàn tùy biến trên web.
● pixlr.com — Trình chỉnh sửa trình duyệt trực tuyến miễn phí
● imagebin.ca — Pastebin cho hình ảnh.
● cloudconvert.com — Chuyển đổi mọi thứ, 208 định dạng được hỗ trợ bao gồm video và gif.
● resizeappicon.com — Một dịch vụ đơn giản để thay đổi kích thước và quản lý các biểu tượng ứng dụng của bạn.
● vectr.com — Ứng dụng thiết kế miễn phí cho Web + Desktop.
● clevebrush.com — Ứng dụng ghép ảnh và thiết kế đồ họa miễn phí, họ cũng cung cấp phiên bản trả phí
● marvelapp.com — Thiết kế hợp tác, gói miễn phí giới hạn cho một người dùng và một dự án.
● Zeplin — Nền tảng cộng tác của nhà thiết kế và lập trình viên.
● figma.com — Công cụ thiết kế hợp tác trực tuyến cho các nhóm; phiên bản miễn phí bao gồm các tệp và người xem không giới hạn với tối đa 2 biên tập viên và 3 dự án.
● designer.io — Công cụ thiết kế cho UI, minh họa và hơn thế nữa.
● photopea.com — Trình chỉnh sửa thiết kế trực tuyến miễn phí, nâng cao với Adobe Photoshop UI hỗ trợ các định dạng PSD, XCF & Sketch (Adobe Photoshop, Gimp và Sketch App).
● pexels.com -Hình ảnh chứng khoán miễn phí cho sử dụng thương mại. Có API miễn phí cho phép bạn tìm kiếm ảnh theo từ khóa.
● unsplash.com – Hình ảnh chứng khoán miễn phí cho mục đích thương mại và phi thương mại
● whimsical.com – Sơ đồ hợp tác, khung dây, ghi chú dán và bản đồ tư duy. Tạo tối đa 4 bảng miễn phí.
● Mindmup.com —Bản đồ tư duy không giới hạn miễn phí và lưu trữ chúng trên đám mây. Bản đồ tư duy của bạn có sẵn ở mọi nơi, ngay lập tức, từ bất kỳ thiết bị nào.
● lensdump.com – Lưu trữ hình ảnh miễn phí.
● Adobe XD – Gói miễn phí bao gồm: Adobe Fonts Free (bộ phông chữ giới hạn), 2GB dung lượng lưu trữ đám mây.
● AllTheFreeStock – danh sách các hình ảnh, âm thanh và video miễn phí.
● CodeMyUI – Bộ sưu tập được thiết kế cẩn thận về cảm hứng thiết kế web và UI

Dữ liệu trực quan trên bản đồ

● opencagedata.com — API mã hóa địa lý tổng hợp OpenStreetMap và các nguồn địa lý mở khác, 2.500 truy vấn miễn phí/ngày.
● graphhopper.com Một gói miễn phí dành cho lập trình viên được cung cấp cho Định tuyến, Tối ưu hóa tuyến đường, Ma trận khoảng cách, Mã hóa địa lý, Kết hợp bản đồ.
● datamaps.world — Nền tảng đơn giản nhưng mạnh mẽ cung cấp cho bạn các công cụ để trực quan hóa dữ liệu không gian địa lý của bạn với một phiên bản miễn phí.
● Foursquare – Khám phá vị trí, tìm kiếm địa điểm và nội dung nhận biết ngữ cảnh từ API và SDK Pilgrim.
● geocod.io — Mã hóa địa lý thông qua API 2.500 truy vấn miễn phí / ngày.
● carto.com — Tạo bản đồ và API không gian địa lý từ dữ liệu và dữ liệu công khai của bạn.
● giscloud.com — Trực quan hóa, phân tích và chia sẻ dữ liệu địa lý trực tuyến.
● mapbox.com — Bản đồ, dịch vụ không gian địa lý và SDK để hiển thị dữ liệu bản đồ.
● osmnames — Mã hóa địa lý, kết quả tìm kiếm được xếp hạng theo mức độ phổ biến của trang Wikipedia có liên quan.
● maptiler.com — Bản đồ vector, dịch vụ bản đồ và SDK để hiển thị bản đồ. Vector miễn phí với cập nhật hàng tuần và bốn loại bản đồ.
● here — APIs và SDK cho bản đồ và ứng dụng nhận biết vị trí. Giao dịch 250k/tháng miễn phí.
● developers.arcgis.com — API và SDK cho bản đồ, lưu trữ dữ liệu không gian địa lý, phân tích, mã hóa địa lý, định tuyến trên web, máy tính để bàn và thiết bị di động.

Xây dựng hệ thống

● build.opensuse.org — Gói cho nhiều ứng dụng (SUSE, EL, Fedora, Debian etc).
● copr.fedorainfracloud.org — Dựa và mock xây dụng RPM cho Fedora và EL.
● help.launchpad.net — Ubuntu và Debian

IDE và chỉnh sửa code

● Visual Studio Community — IDE đầy đủ tính năng với hàng ngàn tiện ích mở rộng, phát triển ứng dụng đa nền tảng (tiện ích mở rộng Microsoft có sẵn để tải xuống cho iOS và Android), phát triển máy tính để bàn, web và cloud, hỗ trợ đa ngôn ngữ (C #, C ++, JavaScript, Python , PHP và nhiều hơn nữa).
● ide.goorm.io goormIDE là IDE đầy đủ, hỗ trợ đa ngôn ngữ, bộ chứa dựa trên Linux trên web đầy đủ tính năng, chuyển tiếp port, tùy chỉnh url, hợp tác và trò chuyện trong thời gian thực, chia sẻ liên kết, hỗ trợ Git/Subversion. Có nhiều tính năng khác (phiên bản miễn phí bao gồm RAM 1 GB và dung lượng lưu trữ 10GB cho mỗi container).
● cocalc.com — (trước đây là SageMathCloud tại cloud.sagemath.com) – Trình duyệt truy cập vào Ubuntu và rất nhiều phần mềm miễn phí cho toán học, khoa học, khoa học dữ liệu, được cài đặt sẵn: Python, LaTeX, Jupyter Notebooks, SageMath, scikitlearn, v.v.
● wakatime.com — Số liệu tự định lượng về hoạt động code của bạn, sử dụng các trình soạn thảo văn bản, bản miễn phí có giới hạn sử dụng.
● apiary.io — API thiết kế hợp tác với giả lập API ngay lập tức (Miễn phí cho bản thiết kế API không giới hạn và người dùng không giới hạn với một tài khoản quản trị viên).
● mockable.io — Mockable là một dịch vụ có thể định cấu hình đơn giản để mô phỏng các dịch vụ web RESTful API hoặc SOAP. Dịch vụ trực tuyến này cho phép bạn nhanh chóng xác định các endpoint REST API hoặc SOAP và yêu cầu chúng trả về dữ liệu JSON hoặc XML.
● fakejson.com —FakeJSON giúp bạn nhanh chóng tạo dữ liệu giả bằng API của nó. Tạo một yêu cầu API mô tả những gì bạn muốn và cách bạn muốn nó. API trả về tất cả trong JSON.
● JSONPlaceholder Một số REST API endpoints trả về một số dữ liệu giả ở định dạng JSON. Mã nguồn cũng có sẵn nếu bạn muốn chạy máy chủ cục bộ.
● jetbrains.com — Công cụ productivity, IDE và công cụ triển khai. Giấy phép miễn phí cho sinh viên, giáo viên, Open Source.
● codepen.io — CodePen là sân chơi của front end.
● jsfiddle.net —JS Fiddle là một trang web chia sẻ code và là sân chơi của web front end.
● jsbin.com — JS Bin là một trang web chia sẻ code và là sân chơi của web front end (HTML, CSS và JavaScript. Cũng hỗ trợ Markdown, Jade và Sass).
● repl.it — Môi trường mã hóa đám mây cho các ngôn ngữ chương trình khác nhau.
● codesandbox.io — Sân chơi cho React, Vue, Angular, Preact và nhiều hơn nữa.
● stackblitz.com — VS Code IDE trực tuyến cho Angular & React.
● cacher.io — Trình tổ chức đoạn mã có nhãn và hỗ trợ cho hơn 100 ngôn ngữ lập trình.
● gitpod.io — Môi trường phát triển tức thì, sẵn sàng mã cho các dự án GitHub. Miễn phí cho open source
● Katacoda — Nền tảng đào tạo và học tập tương tác cho các kỹ sư phần mềm giúp các nhà phát triển học hỏi và các công ty áp dụng.
● JDoodle — Trình biên dịch và trình soạn thảo trực tuyến cho hơn 60 ngôn ngữ lập trình với gói miễn phí cho mã REST API và biên dịch tới 200 credits mỗi ngày.
● Atom – Atom là trình soạn thảo văn bản được xây dựng trên Electron.
● Visual Studio Code – Trình chỉnh sửa mã được tối ưu hóa để xây dựng và debug các ứng dụng web và cloud hiện đại. Được phát triển bởi Microsoft cho Windows, macOS và Linux.

Phân tích, Sự kiện và thống kê

● analytics.google.com — Google Analytics
● www.heatlyanalytics.com — Công cụ Heatmap miễn phí để hiểu UI/UX.
● heap.io — Tự động nắm bắt mọi hành động của người dùng trong ứng dụng web hoặc iOS. Miễn phí tới 5.000 lượt truy cập 1 tháng
● sematext.com — Miễn phí tối đa 50K hành động/tháng, lưu trữ dữ liệu trong 1 ngày, bảng điều khiển không giới hạn,…
● usabilityhub.com — Thử nghiệm thiết kế và mô phỏng trên người thật, theo dõi khách truy cập. Miễn phí cho một người dùng và kiểm tra không giới hạn
● mixpanel.com — Miễn phí 25.000 điểm hoặc 200.000 điểm với logo của họ trên trang web của bạn
● amplitude.com — 1 triệu sự kiện hàng tháng, tối đa 2 ứng dụng
● keen.io — Phân tích để thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu. 50.000 sự kiện/tháng miễn phí
● metrica.yandex.com — Phân tích miễn phí không giới hạn
● hotjar.com — Mỗi trang web: 2.000 lượt xem/ngày, 3 heatmaps, dữ liệu được lưu trữ trong 3 tháng, …
● imprace.com — Phân tích trang landing với các đề xuất để cải thiện. Miễn phí 5 trang landing trên 1 tên miền
● optimizely.com — Giải pháp thử nghiệm A/B. Gói khởi động miễn phí với 1 trang web, 1 ứng dụng iOS và 1 ứng dụng Android
● expensify.com — Báo cáo chi phí, phê duyệt báo cáo cá nhân miễn phí
● Moesif — Phân tích API cho REST và GraphQL. (Miễn phí tới 500.000 lệnh gọi API/tháng)
● quantcast.com — Phân tích miễn phí không giới hạn
● getinsights.io – Tập trung vào quyền riêng tư, phân tích cookie miễn phí, miễn phí tối đa 5k sự kiện/tháng.

Bộ ghi lịch sử sử dụng trang web

● inspectlet.com — Miễn phí 100 phiên/tháng cho 1 website
● mousestats.com — Miễn phí 100 phiên/tháng cho 1 website
● hotjar.com — Mỗi website: 2,000 lượt xem/ngày, 3 heatmaps, lưu trữ dữ liệu cho 3 tháng,…
● usersurge.com — 250K phiên 1 tháng cho cá nhân
● smartlook.com — Gói miễn phí cho các ứng dụng web và di động (1500 phiên/tháng), 3 heatmaps, 1 kênh, dữ liệu lịch sử truy câp 1 tháng
● mouseflow.com — Miễn phí 100 phiên/tháng cho 1 website

API xác minh số điện thoại quốc tế và SDK

● cognalys.com — Xác minh số điện thoại di động Freemium thông qua một phương pháp sáng tạo và đáng tin cậy hơn là sử dụng cổng SMS. Miễn phí 10 lần thử và 15 lần xác minh/ngày
● numverify.com — JSON API xác thực và tra cứu số điện thoại toàn cầu. 250 lệnh gọi API/tháng
● veriphone.io — Xác minh số điện thoại toàn cầu trong JSON API miễn phí, nhanh chóng và đáng tin cậy. 1000 lệnh /tháng

Tích hợp thanh toán

● currencylayer.com — Xem tỷ giá và chuyển đổi tiền tệ cho doanh nghiệp của bạn, 1.000 lệnh gọi API/tháng miễn phí
● vatlayer.com — Xác thực số VAT tức thì và API thuế suất EU, 100 lệnh gọi API miễn phí/tháng
● fraudlabspro.com — Giúp người dùng ngăn chặn gian lận trong thanh toán và hoàn tiền. Gói Micro miễn phí có sẵn 500 truy vấn/tháng.
● exchangerate-api.com – JSON API chuyển đổi tiền tệ dễ sử dụng. Được cấp miễn phí và không giới hạn
● currencystack.io — Cung cấp tỷ giá thời gian thực cho 154 loại tiền tệ
● mailpop.in – Nhận hầu hết các thông báo của bạn với thông tin theo ngữ cảnh.

Về Docker

● Docker Hub — Một repositories riêng tư miễn phí và repositories công khai không giới hạn để xây dựng và lưu trữ hình ảnh Docker
● quay.io — Xây dựng và lưu trữ hình ảnh container với repositories công khai miễn phí không giới hạn
● canister.io — 20 kho riêng tư miễn phí cho lập trình viên, 30 kho riêng tư miễn phí cho các nhóm để xây dựng và lưu trữ hình ảnh Docker
● Whales — Một công cụ để tự động dockerize ứng dụng của bạn miễn phí.
● PWD — Một sân chơi đơn giản, tương tác và thú vị để học Docker
● Gitlab – Đăng ký Per-repo container. Giới hạn 10GB .

Về Vagrant

● app.vagrantup.com – HashiCorp Vagrant Cloud. Lưu trữ Vagrant.
● vagrantbox.es — Một mục lục thay thế

Trang Dev Blogging

● dev.to – Nơi các lập trình viên chia sẻ ý tưởng và giúp nhau phát triển.
● medium.com — Nhìn nhận 1 cách thông minh hơn về những vấn đề quan trọng với bạn.
● hashnode.com — Phần mềm viết blog miễn phí cho các lập trình viên

Tổng hợp

● docsapp.io — Cách dễ nhất để xuất bản tài liệu, miễn phí cho Open Source
● fullcontact.com — Giúp người dùng của bạn biết thêm về liên lạc của họ bằng cách thêm hồ sơ xã hội vào ứng dụng của bạn. 500 lệnh API miễn phí hằng tháng
● superfeedr.com — Nguồn cấp dữ liệu, xuất, phân tích tuân thủ PubSubHubbub. Miễn phí với ít tùy chỉnh
● screenshotlayer.com — Chụp ảnh chụp nhanh tùy biến cao của bất kỳ trang web nào. 100 ảnh chụp nhanh miễn phí/tháng
● screenshotmachine.com — Chụp 100 ảnh chụp nhanh/tháng, png, gif và jpg, bao gồm cả các ảnh full-length chứ không chỉ ở trang chủ
● readme.com — Tài liệu đẹp được thực hiện dễ dàng, miễn phí cho Open Source
● http2.pro — Kiểm tra tính sẵn sàng của giao thức HTTP/2 và API phát hiện hỗ trợ HTTP/2 của máy khách.
● SurveyMonkey.com — Tạo khảo sát trực tuyến. Phân tích kết quả trực tuyến. Gói miễn phí chỉ cho phép 10 câu hỏi và 100 câu trả lời cho mỗi khảo sát.
● Filly — Tăng cường quy trình phát triển web của bạn bằng cách sử dụng lại các hành động thủ công được thực hiện trước đó. Điền form khảo sát để cải thiện hợp tác nhóm.
● ReqBin — Đăng các yêu cầu HTTP trực tuyến. Các phương thức yêu cầu phổ biến bao gồm GET, POST, PUT, DELETE và HEAD. Hỗ trợ xác thực Header và Token và gồm một hệ thống đăng nhập cơ bản để lưu các yêu cầu của bạn.
● PDFMonkey — Quản lý các mẫu PDF trong bảng điều khiển, gọi API bằng dữ liệu động, tải xuống tệp PDF của bạn. Cung cấp 1000 tài liệu miễn phí mỗi tháng.
● FOSSA – Khả năng mở rộng và quản lý code của bên thứ 3, tuân thủ các giấy phép.
● ConfigCat – Dịch vụ flag đa nền tảng, SDK cho tất cả các ngôn ngữ chính. Gói miễn phí lên tới 10 flag, 2 môi trường, 1 sản phẩm và 5 triệu requests mỗi tháng, số người dùng không giới hạn. Sinh viên nhận được miễn phí 100 flag và 100 triệu requests mỗi tháng.

Tài nguyên miễn phí khác

● github.com — FOSS for Dev — Trung tâm open source và miễn phí dành cho lập trình viên
● getawesomeness — Lấy tất cả sự tuyệt vời của GitHub
● education.github.com — Bộ sưu tập các dịch vụ miễn phí cho sinh viên. Yêu cầu đăng ký
● Framacloud — Danh sách phần mềm miễn phí, Libre và SaaS của tổ chức Framasoft phi lợi nhuận của Pháp .
Note: Bài viết đang được cập nhật, Trong lúc dịch có sai sót gì các bạn comment phía dưới để team vivushare bổ sung thêm nhé.
Bài viết được dịch từ Fre for dev, Các bạn có thể xem bản tiếng anh tại: đây
...
  • Do thiếu hụt kinh phí nên chúng tôi buộc phải chạy quảng cáo để duy trì website. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này! !
  • Mọi thứ trên website đều là miễn phí.Được Leech Từ Nhiều Nguồn , Nếu Có Vấn Đề Bản Quyền Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!
  • Tuyệt đối không click spam (click tặc quảng cáo). Hãy là một người sử dụng internet thông minh và có văn hóa! Xin cảm ơn.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM