Chia sẻ Fshare VIP vĩnh viễn

[
{
  "domain": ".fshare.vn",
  "expirationDate": 1643001177,
  "hostOnly": false,
  "httpOnly": false,
  "name": "_ga",
  "path": "/",
  "sameSite": "unspecified",
  "secure": false,
  "session": false,
  "storeId": "0",
  "value": "GA1.2.1517796869.1566887523",
  "id": 1
},
{
  "domain": ".fshare.vn",
  "expirationDate": 1579929223,
  "hostOnly": false,
  "httpOnly": false,
  "name": "_gat_gtag_UA_97071061_1",
  "path": "/",
  "sameSite": "unspecified",
  "secure": false,
  "session": false,
  "storeId": "0",
  "value": "1",
  "id": 2
},
{
  "domain": ".fshare.vn",
  "expirationDate": 1580015577,
  "hostOnly": false,
  "httpOnly": false,
  "name": "_gid",
  "path": "/",
  "sameSite": "unspecified",
  "secure": false,
  "session": false,
  "storeId": "0",
  "value": "GA1.2.556473432.1579929164",
  "id": 3
},
{
  "domain": ".www.fshare.vn",
  "expirationDate": 1756114485,
  "hostOnly": false,
  "httpOnly": false,
  "name": "_uidcms",
  "path": "/",
  "sameSite": "unspecified",
  "secure": false,
  "session": false,
  "storeId": "0",
  "value": "1576114485716332450",
  "id": 4
},
{
  "domain": "www.fshare.vn",
  "expirationDate": 1607650507,
  "hostOnly": true,
  "httpOnly": false,
  "name": "__yoid__",
  "path": "/",
  "sameSite": "unspecified",
  "secure": false,
  "session": false,
  "storeId": "0",
  "value": "b3523856587f4b83abe9ddc40a11a82b",
  "id": 5
},
{
  "domain": "www.fshare.vn",
  "hostOnly": true,
  "httpOnly": true,
  "name": "_csrf",
  "path": "/",
  "sameSite": "unspecified",
  "secure": false,
  "session": true,
  "storeId": "0",
  "value": "OhXypH3Zs9cfwkqE4YU-fMwi1doEl3xj",
  "id": 6
},
{
  "domain": "www.fshare.vn",
  "expirationDate": 3156130078.293722,
  "hostOnly": true,
  "httpOnly": true,
  "name": "_identity-app",
  "path": "/",
  "sameSite": "unspecified",
  "secure": false,
  "session": false,
  "storeId": "0",
  "value": "99aaca641fd8c3c6d53a0f9f4e094fecb1424fb1d00db7e167e4f35b89d3b7d4a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A13%3A%22_identity-app%22%3Bi%3A1%3Bs%3A55%3A%22%5B1341738%2C%22Hx-mgXgHb4iLvUDcJp_8Zp5_aq4SBvVQ%22%2C1576200903%5D%22%3B%7D",
  "id": 7
},
{
  "domain": "www.fshare.vn",
  "hostOnly": true,
  "httpOnly": true,
  "name": "fshare-app",
  "path": "/",
  "sameSite": "unspecified",
  "secure": false,
  "session": true,
  "storeId": "0",
  "value": "ps7jidh068vnt43d2jc9uimcp1",
  "id": 8
}
]
...
 • Do thiếu hụt kinh phí nên chúng tôi buộc phải chạy quảng cáo để duy trì website. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này! !
 • Mọi thứ trên website đều là miễn phí.Được Leech Từ Nhiều Nguồn , Nếu Có Vấn Đề Bản Quyền Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!
 • Tuyệt đối không click spam (click tặc quảng cáo). Hãy là một người sử dụng internet thông minh và có văn hóa! Xin cảm ơn.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM